Feedback

Den feedback som ges på denna blankett skickas till den systemansvarige för HILMA. Samtliga meddelanden som fås genom feedbackfunktionen läses och besvaras så fort som möjligt.