«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Espoon kaupunki : Varastopalvelujen sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen hankinta

08.11.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-023103
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 217-532961
Anbud 16.12.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=258589&tpk=5510072d-91a1-4897-a682-969e76586249

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=258589&tpk=5510072d-91a1-4897-a682-969e76586249

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=258589&tpk=5510072d-91a1-4897-a682-969e76586249
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Varastopalvelujen sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen hankinta
Referensnummer:
1040/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Godshantering, lagring och tillhörande tjänster. (63100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta varastopalveluista sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalveluista. Palvelun käyttäjiä ovat Espoon kaupunki ja sen eri yksiköt, Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos (LUP) ja Espoon kaupungin kuntalaisasiakkaat. Myöhemmin on mahdollista, että mukaan tulee muitakin kaupunkikonserniin kuuluvia yksiköitä Tämä hankinta koskee aikaisemmin julkaistun varastopalvelujen, varasto- ja terminaalikuljetuspalvelujen sekä sosiaali- ja terveystoimen välinehuollon kuljetuspalvelujen tarjouspyynnön osa-aluetta 1, joka keskeyttiin erikseen 16.10.2019 päivätyllä hankintapäätöksellä ja täten kilpailutetaan nyt uudestaan.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Espoon kaupunki pyytää tarjousta omistamiensa tuotteiden varastopalveluista sekä varasto- ja terminaalikuljetuspalveluista. Hankinta sisältää myös erikseeen määriteltyä hyllytyspalvelutoimintaa. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja ja yksi (1) varatoimittaja. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu30
Pris 70
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
16.12.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 8 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:16.12.2019 12:30
Plats: Espoon kaupunki, Hankintakeskus
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.11.2019
«« Tillbaka