«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Oulun yliopisto : Dilatometrin lisämoduuli

14.10.2019 08:31
Meddelandenummer i HILMA: 2019-021009
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Oulun yliopisto
FO-nummer 0245895-5
Postadress Pentti Kaiteran katu 1 / PL 8000
Postnummer 90014
Postanstalt OULUN YLIOPISTO
Land Finland
E-postadress kirjaamo@oulu.fi
Webbadress (URL) http://www.oulu.fi/yliopisto/
Typ av upphandlande enhet
Annan: julkisoikeudellinen laitos
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Dilatometrin lisämoduuli
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
257063
Beskrivning av upphandlingen

Lisätilauksena hankintaan dilatometrin lisämoduuli, joka sisältäää ns. deformaatiomoduulin ja laitteiston päivityksen.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Mätinstrument. (38410000-2)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Oulu (K564)
Avtalets totala värde
90000.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Gammadata Instrument AB
Land Sverige

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintamenettelynä on suorahankinta. Peruste suorahankinnalle on hankintalain 1397/2016 41 §:n mukainen: Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten ja uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta. Oulun yliopistolle on hankittu 30.9.2019 Gammadata Instrument AB:lta dilatometri, jolla koekappaletta voidaan kuumentaa ja jäähdyttää eri nopeuksilla. Tähän lisätilauksena hankitaan lisämoduuli, joka sisältää ns. deformaatiomoduulin ja laitteiston päivityksen. Tilauksen tarkoituksena on aiemmin hankitun laitteiston laajentaminen. Deformaatiomoduuli mahdollistaa koekappaleen muokkauksen samanaikaisesti kuumennuskäsittelyn aikana. Teknisistä syistä johtuen vain dilatometrilaitteen toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisämoduulin on oltava fyysisesti ja ohjelmallisesti yhteensopiva dilatometrin kanssa.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka