«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä : Erityishuoltopiirin asiakastietojärjestelmän päivittäminen lainsäädännön edellyttämälle tasolle

07.10.2019 09:27
Meddelandenummer i HILMA: 2019-020388
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
FO-nummer 0210574-6
Kontaktperson Anita Lammassaari
Postadress Myllärintie 35
Postnummer 96400
Postanstalt Rovaniemi
Land Finland
E-postadress kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
Webbadress (URL) https://kolpene.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Erityishuoltopiirin asiakastietojärjestelmän päivittäminen lainsäädännön edellyttämälle tasolle
Beskrivning av upphandlingen

Suorahankinnan kohteena on Kolpeneen kuntayhtymän käyttämän Elbit Hoiva-asiakastietojärjestelmän päivittäminen vastaamaan nykyisen lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia ja kirjaamiskäytäntöjä. Hankinnalla saavutetaan muun muassa kansallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (Kanta) edellyttämät toiminnallisuudet sekä ajantasaiset tietoturvavaatimukset. Päivityksen jälkeen asiakastietojärjestelmästä voidaan siirtää tiedot Kantaan ja hakea ne sieltä. Hankintaan sisältyy myös integraatio käytössä olevaan laboratoriojärjestelmään.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Rovaniemi (K698)
Avtalets totala värde
196800 - 200000 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Mediconsult Oy
FO-nummer 2922700-6
Postadress Henry Fordinkatu 5/KM
Postnummer 00150
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +348 105245500
Webbadress (URL) https://mediconsult.fi

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 40 §:n mukaan hankintayksikkö voi suorittaa suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Suorahankinta on mahdollista myös silloin, kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Elbit Hoivan toimittajana on tällä hetkellä Mediconsult Oy, joka pystyy tarjoamaan Kolpeneen ky:lle tietoturvavaatimukset ja Kanta-liittymiseen vaadittavat ominaisuudet päivittämällä nykyisin käytössä olevan Elbit Hoiva -järjestelmän. Hankintayksikkö katsoo tässä tapauksessa, että perusteet suorahankinnan tekemiselle ovat olemassa. Hankinta joudutaan tekemään voimassa olevan sopimuksen toisen osapuolen kanssa teknisestä syystä, sillä palveluhankinta on toteutettava nykyaikaistamalla tällä hetkellä käytössä oleva tietojärjestelmä saman toimittajan uudempaan versioon. Hankintayksikkö on sitoutunut käynnistyneeseen UNA-Kaari –kilpailutukseen ja hankkii suorahankintana noin kolmen vuoden väliaikaisena ratkaisuna asiakastietojärjestelmän päivityksen. Suorahankinta tehdään kiireellisesti väliaikaisena ratkaisuna, koska nykyisen järjestelmän päivittäminen on välttämätöntä, jotta se täyttää lainsäädännön vaatimukset. Varsinainen hankintapäätös UNA-Kaaresta tehdään tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2021.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka