«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Oulun yliopisto : EMC Isilon-levyjärjestelmän laajennus

02.10.2019 15:32
Meddelandenummer i HILMA: 2019-020199
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Oulun yliopisto
FO-nummer 0245895-5
Postadress Pentti Kaiteran katu 1 / PL 8000
Postnummer 90014
Postanstalt OULUN YLIOPISTO
Land Finland
E-postadress kirjaamo@oulu.fi
Webbadress (URL) http://www.oulu.fi/yliopisto/
Typ av upphandlande enhet
Annan: julkisoikeudellinen laitos
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
EMC Isilon-levyjärjestelmän laajennus
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
254757
Beskrivning av upphandlingen

EMC Isilon-levyjärjestelmän laajennus suorahankintana

Huvudföremål
Huvudterminologi
Datalagringsmedia. (32584000-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Oulu (K564)
Avtalets totala värde
193000.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Proact Finland Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

40§:n mukaiset perusteet: 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta; 41 §:n mukaiset perusteet: Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten ja uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta. Oulun yliopistolla on käytössä neljästä noodista koostuva EMC Isilon -levyjärjestelmä, jossa on levykapasiteettia yhteensä 400 TB. Tätä järjestelmää on tarvetta laajentaa. Kyseessä on siis lisätilaus, jolla laajennetaan olemassa olevaa järjestelmää. EMC:n Isilon -levyjärjestelmää, kuten muitakaan modulaarisia levyjärjestelmiä, ei voida teknisistä syistä laajentaa muiden toimittajien komponenteilla. Hankittavien noodien tulee olla EMC:n Isilon-noodeja. Laajennus tilataan alkuperäisen laitteiston toimittaneelta sopimustoimittajalta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka