«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kuvauslaitteen (Planmeca ProMax) päivitys radiologian vastuualueella

01.10.2019 13:13
Meddelandenummer i HILMA: 2019-020069
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 08265978
Kontaktperson Tommi Härkönen
Postadress Teiskontie 35
Postnummer 33521
Postanstalt Tampere
Land Finland
Telefon +358401734434
E-postadress tommi.harkonen@tuomilogistiikka.fi
Webbadress (URL) http://www.pshp.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Kuvauslaitteen (Planmeca ProMax) päivitys radiologian vastuualueella
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
255816
Beskrivning av upphandlingen

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen radiologian vastuualueen S-kuvantamisessa on vuonna 2011 hankittu Planmecan Promax 3DMax -kuvauslaite. Laite on merkittävässä roolissa käytännön kliinisessä potilastyössä, mutta siitä puuttuu joitakin uusien laitteiden ominaisuuksia. Laitteiston päivityksen kautta laitteelle saadaan sekä em. puuttuvat ominaisuudet että merkittävästi lisää käyttöaikaa.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Pirkanmaa (FI197)
Avtalets totala värde
125000.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Plandent Oy
FO-nummer 01127716
Postadress Asentajankatu 6
Postnummer 08800
Postanstalt Helsinki
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain viittaussäännöksen mukaan kansallisissa hankinnoissa suorahankintoihin sovelletaan, mitä hankintalain 40 ja 41 §:ssä säädetään. Hankintalain 41 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Planmeca ProMax -kuvauslaitteen päivitys on saatavilla vain Plandent Oy:ltä.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka