«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Tornion kaupunki : Trimble eServices rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin järjestelmä ja Triplan Arkisto -järjestelmä

23.09.2019 12:38
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019483
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Tornion kaupunki
FO-nummer 0193524-6
Kontaktperson Keijo Tuisku
Postadress Suensaarenkatu 4
Postnummer 95400
Postanstalt Tornio
Land Finland
Telefon +358406361314
E-postadress keijo.tuisku@tornio.fi
Fax +35816481909
Webbadress (URL) http://www.tornio.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Trimble eServices rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin järjestelmä ja Triplan Arkisto -järjestelmä
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
254522
Beskrivning av upphandlingen

Trimble eServices ja Triplan Arkisto - järjestelmien hankinta. Hankittavat järjestelmät ovat Trimple Locus järjestelmän lisäosia.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Tornio (K851)
Avtalets totala värde
137340.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Trimble Solutions Oy
FO-nummer 0196634-1
Postadress Metsänpojankuja 1
Postnummer 02130
Postanstalt Espoo
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2. kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, mikäli teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Tornion kaupungilla on käytössä teknisen toimen kokonaisratkaisu, joka koostuu Trimble Locus -järjestelmästä ja sitä täydentävistä sähköisistä palveluista. Ratkaisu on käytössä kuntarekisterin, paikkatiedon, maankäytön suunnittelun, kiinteistönmuodostuksen, maaomaisuuden hallinnan sekä rakennusvalvonnan palveluissa. Trimble eServices -järjestelmä mahdollistaa rakennushankkeen osapuolten keskinäisen viestinnän hankkeen alusta loppuun sekä mahdollistaa viranomaisen kenttätyöskentelyn rakentamisen aikana. Tornion kaupungilla ei ole käytössä sähköisen arkistoinnin ratkaisua, joka täyttää SÄHKE2-normin vaatimukset. Rakennusvalvonnan dokumenttien sähköiseen arkistointiin hankitaan Triplan Arkisto -järjestelmä. Sähköinen arkisto on siirrettävissä tarvittaessa muuhun sähköiseen arkistoon, mikäli se on tarpeen myöhemmin. Yksinoikeuden suojaamisen johdosta vain Trimble Solutions Oy voi toteuttaa Trimble Lotus- järjestelmän laajentamisen mainitulla Trimble eServices -järjestelmä ja Triplan arkisto järjestelmän osioilla. Trimble eServices- järjestelmä ja Triplan arkisto- järjestelmä toimivat Tornion kaupungilla käytössä olevassa Trimble Locus kokonaisjärjestelmässä. Vain Trimble Solutions Oy:llä on oikeus muokata järjestelmien osakokonaisuuksien välisiä rajapintoja, hallita ohjelmisto-moduleja Trimble Locuksen sisällä ja muokata käyttöliittymää ja datan esitystapaa.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka