«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Porvoon kaupunki : Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelma

20.09.2019 13:11
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019368

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Porvoon kaupunki
FO-nummer 1061512-1
Kontaktpersoner Tarja Juvonen
Gatuadress Raatihuoneenkatu 9
Postnummer 06100
Postanstalt Porvoo
Land Finland
Telefon +358407522998
E-postadress tarja.juvonen@porvoo.fi
Webbadress (URL) http://www.porvoo.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=252098&tpk=106a482c-1660-4f98-8312-c764e7930a04
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelma
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
2019-008
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelman laadinta. Työ alkaa joulukuun alussa 2019 ja kaikkien osatehtävien tulee olla valmiina 31.12.2020.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster. (73000000-2)
Huvudordlista
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Porvoo (K638)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2019 - 31.12.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
18.10.2019 14.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka