«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Hammashoitokoneet (6 kpl)

20.09.2019 10:50
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019340
Anbud 9.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FO-nummer 0725901-5
Kontaktpersoner Hankintatoimisto
Gatuadress Kotkantie 41
Postnummer 48210
Postanstalt Kotka
Land Finland
Telefon +358442231423
E-postadress hankinnat@kymsote.fi
Webbadress (URL) https://kymsote.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kymsote?id=251049&tpk=8f002f66-ce5a-4e16-a6f4-2f637f98ef42
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Hammashoitokoneet (6 kpl)
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
D/2591/02.08.00.03/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on Kymsoten suun terveydenhuollon yksiköihin (Kouvola 3 kpl ja Kotka 3 kpl) hankittavat hammashoitokoneet (6 kpl).

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter. (33130000-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kymenlaakso (FI1C4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
9.10.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka