«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Vaasan kaupunki : Puutavaran lähikuljetus 2020 alkaen

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019334
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445933
Anbud 23.10.2019 klo 11.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=254297&tpk=00ec96ba-3704-4bd3-b988-cd14eaf0a43e

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vaasan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:02096026
Postadress:Sorakatu 2-4
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Mikko Kotimäki
Telefon:+358 403579996
E-post:mikko.kotimaki@teese.fi
Nuts-kod:Vaasan seutu (S152)
Allmän adress: (URL)http://www.teese.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=254297&tpk=00ec96ba-3704-4bd3-b988-cd14eaf0a43e
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Puutavaran lähikuljetus 2020 alkaen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster i samband med skogsavverkning. (77211000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

TeeSe Botnia Oy Ab:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin kuntatekniikan viheralueyksikön toimeksiannosta tarjouksia Vaasan kaupungin metsätyömailta, kunnallisteknisiltä- ja tonttityömailta kertyvän puuaineksen lähikuljetuksesta. Sopimukseen sisältyy mm. lähikuljetukset työmaalta tilaajan osoittamalle varastointialueelle, kuluttajille toimitettavan puutavaran kuljetus Vaasassa ja Mustasaaressa sekä kiireelliset kunnallisteknisten työmaiden puukuljetukset ja ns. hälytyskuljetukset kuten myrskytuhoihin liittyvät puukuljetukset.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vaasan seutu (S152)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vaasan kaupungin kuntatekniikan viheralueyksikkö pyytää tarjouksia Vaasan kaupungin metsätyömailta, kunnallisteknisiltä- ja tonttityömailta kertyvän puuaineksen lähikuljetuksesta. Sopimukseen sisältyy mm. lähikuljetukset työmaalta tilaajan osoittamalle varastointialueelle, kuluttajille toimitettavan puutavaran kuljetus Vaasassa ja Mustasaaressa sekä kiireelliset kunnallisteknisten työmaiden puukuljetukset ja ns. hälytyskuljetukset kuten myrskytuhoihin liittyvät puukuljetukset.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.10.2019 11:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska, finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.10.2019 11:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019
«« Tillbaka