«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Oy Apotti Ab : SAFe- koulutus- ja konsultointipalvelut

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019332
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446416

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oy Apotti Ab
Nationellt registreringsnummer:2699989-5
Postadress:Valimotie 17-19
Postnummer:00380
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:julkisethankinnat@apotti.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.apotti.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
SAFe- koulutus- ja konsultointipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för företagsutveckling. (79411100-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat SAFe-koulutus- ja konsultointipalvelut Oy Apotti Ab:lle. Hankinnan tavoitteena on: - selkeä SAFe-mallin toimintasuunnitelma etenemiselle hankintayksikön toimintaympäristö huomioiden, - että toimeksiantojen jälkeen SAFen keskeiset toimintamallit ovat onnistuneesti käytössä ja - henkilöstö on sisäistänyt ketterät toimintamallit. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Kesto kuukausina tai päivinä

I stället för:

8

Ska det stå:

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Alkamispäivä

I stället för:

Ska det stå:
18.11.2019

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Päättymispäivä

I stället för:

Ska det stå:
31.12.2021

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: IV.2.2

I stället för:
02.10.2019 12.00

Ska det stå:
23.10.2019 12.00

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: IV.2.7

I stället för:
02.10.2019 12.05

Ska det stå:
23.10.2019 12.05

VII.2) Övriga upplysningar:

Tarjouspyyntöä on korjattu seuraavilta osin: 1) Tarjouspyyntöä korjataan siten, että sopimuskausi korjataan kestämään vuoden 2021 loppuun, 2) Liite 6 turvallisuussopimus: poistetaan kohta 5.10: ”Toimittajan nimetyt työntekijät käsittelevät salassa pidettävää tietoa ainoastaan Asiakkaan osoittamissa tiloissa ja Asiakkaan toimittamilla työvälineillä.” 3) Liite 2 asiantuntijalomake: Asiantuntijalomakkeen pisteytystä korjataan siten, * että sertifikaattien lisäksi hyväksytään myös vastaava hyväksytty ja voimassa oleva enablement-koe. * että SAFe Agile Product and Solution Management-sertifikaatti poistetaan pisteytyksestä. * Asiantuntijalomakkeen asiantuntijan vastaavan kokemuksen pisteytystä korjataan siten, että edellytetään ketterien menetelmien parissa työskentelyä SAFe-viitekehyksessä. 4) Liite 4 tarjottavat koulutukset: korjataan siten, että Implementing SAFe-kurssia ja Leading SAFe-kurssia ei edellytetä vähimmäisvaatimuksissa. 5) Liite 3 hintaliite: korjataan siten, ettei liitteestä 4 poistettujen kurssien hintoja syötetä ja siten, että taulukon kolme mukaisiin kurssitilaisuuksiin voi osallistua myös hankintayksikön ulkopuolisia henkilöitä. 6) Lisätään muutosten johdosta tarjousaikaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Tarjoajien on tutustuttava lisäkysymysten vastauksiin ja huomioitava muutokset tarjouksia tehdessään.

«« Tillbaka