«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Virtsalaitteet

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019326
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445178
Anbud 21.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/5189/c732ef3c694b70820a6bc7c0332a1fda

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0825915-6
Postadress:Sairaalantie 3
Postnummer:28500
Ort:Pori
Land:Finland
Kontaktperson:Kimmo Nordström
Telefon:+358 262771
E-post:hankintapalvelut@satasairaala.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.satshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/5189/c732ef3c694b70820a6bc7c0332a1fda

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/5189/c732ef3c694b70820a6bc7c0332a1fda

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Virtsalaitteet
Referensnummer:
19/46
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on kolme (3) virtsan partikkelilaskijaa ja kolme (3) (identtistä) edellä mainittuun ko-konaisuuteen liitettävää virtsan kemiallisen seulan automaattista virtsaliuskalukijaa, kaikki yhteishankinta-na samalta toimittajalta. Kaikki hankitaan SataDiag laboratorioon paikalleen asennettuna. Yksi virtsan partikkelilaskija ja yksi kemiallisen seulan virtsaliuskalukija sijoitetaan Rauman laboratorioon.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 240000 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Satakunta (FI196)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on kolme (3) virtsan partikkelilaskijaa ja kolme (3) (identtistä) edellä mainittuun kokonaisuuteen liitettävää virtsan kemiallisen seulan automaattista virtsaliuskalukijaa, kaikki yhteishankintana samalta toimittajalta. Kaikki hankitaan SataDiag laboratorioon paikalleen asennettuna. Yksi virtsan partikkelilaskija ja yksi kemiallisen seulan virtsaliuskalukija sijoitetaan Rauman laboratorioon.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laitteen suorituskyky ja tekniset ominaisuudet25
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laitteen käyttöominaisuudet ja käyttäjäystävällisyys30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Huolto, tuki ja koulutus15
Pris 30
II.2.6) Uppskattat värde
240000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.11.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.3.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 13:30
Plats: Pori

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019
«« Tillbaka