«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Vaasan yliopisto : Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä hankintaa koskeva hankintasopimus

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019317
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446487

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vaasan yliopisto
Nationellt registreringsnummer:0209599-8
Postadress:PL 700
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Samu Leskinen
Telefon:+358 294498077
E-post:hankinnat@uwasa.fi
Nuts-kod:Pohjanmaa (FI195)
Allmän adress: (URL)http://www.univaasa.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä hankintaa koskeva hankintasopimus
Referensnummer:
Dnro 42/1.40/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä jälki-ilmoitus koskee Vaasan yliopiston tekemää hankintasopimusta. Hankinnan kohteena ovat Vaasan yliopiston työterveyshuollon palvelut. Kilpailutus on toteutettu Hansel Oy:n Työterveyshuollon palvelut 2018 – 2024 (DPS) -dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1600000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
Tjänster utförda av vårdpersonal. (85141000-9)
Sjukgymnasttjänster. (85142100-7)
Optikertjänster. (85160000-8)
Medicinsk bildbehandling. (85150000-5)
Tandläkarvård. (85131000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vaasa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnön (dnro 42/1.40/2019) mukaiset työterveyshuollon palvelut Vaasan yliopistolle.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 147-337320

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
Dnro 42/1.40/2019
Benämning på upphandlingen:
Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä hankintaa koskeva hankintasopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pihlajalinna Terveys Oy
Nationellt registreringsnummer:2303024-5
Postadress:Kehräsaari B 4. krs
Postnummer:33200
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1600000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1600000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019
«« Tillbaka