«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Hansel Oy : Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020-2022 (2024)

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019311
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445719

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020-2022 (2024)
Referensnummer:
00563
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster. (71240000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hansel Oy käynnistää kilpailutusprojektin, jonka tavoitteena on muodostaa esitystekniikan suunnittelupalveluita koskeva puitejärjestely.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Projektutformning, förutom bygg - och anläggningsarbeten. (79421200-3)
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster. (71310000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kilpailutuksen kohteena on suunnittelupalvelut esitystekniikan laitteiden kilpailutukseen, rakentamiseen ja akustiseen yms. suunnitteluun. Kohteeseen kuuluvat myös esitystekniikan rakentamisen aikainen ja takuuajan valvonta. Edellä esitetty kilpailutus ja sen sisältö on alustava ja siihen voi tulla vielä muutoksia.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15.11.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme kilpailutuksesta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun, sekä ilmoittamaan samalla yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi, otsikolla "Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020-2022". Pyydämme tekemään ilmoittautumisen 26.9.2019 mennessä, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myös tämän jälkeen. Kilpailutuksesta kiinnostuneet tarjoajat voivat lähettää edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen aiheeseen liittyvää materiaalia, joista tarjoajan mielestä Hanselin tulisi olla tietoinen kilpailutuksen valmistelussa. Huomioittehan, että kyseessä on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Hanselin yhteyshenkilönä kilpailutuksessa toimii kilpailuttamiskonsultti Antti Kokkola (etunimi.sukunimi(a)hansel.fi ).

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019
«« Tillbaka