«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Hansel Oy : Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2020-2022 (2024)

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019308
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445021

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2020-2022 (2024)
Referensnummer:
00561
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hansel Oy käynnistää kilpailutuksen, jonka tavoitteena on muodostaa esitystekniikan laitteita ja palveluita koskeva puitejärjestely.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare. (32300000-6)
Fotoutrustning. (38650000-6)
Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning. (50340000-0)
Installation (utom programvara). (51000000-9)
Tillbehör till ljud- och videoutrustning. (32351000-8)
Delar till ljud- och videoutrustning. (32350000-1)
TV-utrustning och audiovisuell utrustning. (32320000-2)
Audiovisuell utrustning. (32321200-1)
Installation av radio-, televisions-, ljud- och videoutrustning. (51310000-8)
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning. (50300000-8)
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning. (32330000-5)
Pekskärmar. (30231320-6)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitesopimuksen kohteena ovat esitystekniikan laitteet ja niihin liittyvät palvelut, kuten esimerkiksi laitteiden käyttöönottoon, huoltoon ja ylläpitoon sekä kierrätykseen liittyvät palvelut. Puitesopimuksella voi hankkia muun muassa yksittäisen esitystekniikan rakennusprojektin töineen, laitteineen sekä huolto- ja ylläpitosopimuksineen osto-, leasing- tai palvelulaitteina. Puitesopimuksen kohteena ei ole infosisällön tuottaminen tai muu vastaava audiovisuaalisen sisällön tuotanto eikä videoneuvottelupalvelu. Edellä esitetty kilpailutus ja sen sisältö on alustava ja siihen voi tulla vielä muutoksia.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15.11.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme kilpailutuksesta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun, sekä ilmoittamaan samalla yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi, otsikolla "Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2020-2022". Pyydämme tekemään ilmoittautumisen 26.9.2019 mennessä, mutta ilmoittautuminen on mahdollista myös tämän jälkeen. Kilpailutuksesta kiinnostuneet tarjoajat voivat lähettää edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen aiheeseen liittyvää materiaalia, joista tarjoajan mielestä Hanselin tulisi olla tietoinen kilpailutuksen valmistelussa. Huomioittehan, että kyseessä on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Hanselin yhteyshenkilönä kilpailutuksessa toimii kilpailuttamiskonsultti Antti Kokkola (etunimi.sukunimi(a)hansel.fi ).

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019
«« Tillbaka