«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Tornion kaupunki : Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen tarjouskilpailu julkisen liikenteen hoitamisesta

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019304
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446672

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tornion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0193524-6
Postadress:Suensaarenkatu 4
Postnummer:95400
Ort:Tornio
Land:Finland
Kontaktperson:Keijo Tuisku
Telefon:+358 406361314
E-post:hankinnat@tornio.fi
Nuts-kod:Tornio (K851)
Allmän adress: (URL)http://www.tornio.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen tarjouskilpailu julkisen liikenteen hoitamisesta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen joukkoliikenteen linjojen liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee joukkoliikenteen linjojen liikennöintiä hankintailmoituksen ja tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvalla korvauksella ajalle 5.8.2019 –7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 –6.8.2023 ja 7.8.2023 –4.8.2024).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kemi - Tervola
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tervola-Kemi
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kemi-Keminmaa-Tornio-Tervola
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kemi-Tervola- Ossaus
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Laurila-Itäkoski
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tornio-Länsikoski
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kemi-Keminmaa-Tervola
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Simo-Kemi
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tornio-Kemi
Del nr:
9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kemi-Tornion seutu (S192)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Meri-Lapin seudullisen kunnallisen joukkoliikenteen kohteiden liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee hankintasopimusta julkisen liikenteen hoitamisesta kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden mukaisesti bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintikorvauksen mukaisesti ajalle 5.8.2019 – 7.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa 12 + 12 kuukaudella (ajalle 8.8.2022 – 6.8.2023 ja 7.8.2023 – 4.8.2024).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-228339

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Kemi - Tervola

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Tervola-Kemi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Kemi-Keminmaa-Tornio-Tervola

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Kemi-Tervola- Ossaus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Laurila-Itäkoski

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Tornio-Länsikoski

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
7
Benämning på upphandlingen:
Kemi-Keminmaa-Tervola

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
8
Benämning på upphandlingen:
Simo-Kemi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.9.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
9
Benämning på upphandlingen:
Tornio-Kemi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.9.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019
«« Tillbaka