«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Turun yliopisto : Väitöskirjojen painatus ja taitto

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019303
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446307

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun yliopisto
Nationellt registreringsnummer:0245896-3
Postadress:Yliopistonmäki
Postnummer:20014
Ort:Turun yliopisto
Land:Finland
E-post:kilpailutus@utu.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.utu.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Väitöskirjojen painatus ja taitto
Referensnummer:
39/02.05.01/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tryckning och tillhörande tjänster. (79800000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun yliopisto on 24 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Yliopiston yksiköt sekä yliopiston koordinoimat hankkeet tarvitsevat ja tilaavat hyvin erilaisia, monimuotoisia painotuotteita. Markkinointi- ja viestintämateriaalien ja esitteiden lisäksi yliopistossa tuotetaan tutkimukseen ja opetukseen liittyviä julkaisuja ja kirjoja, joiden painosmäärät vaihtelevat. Tämä kilpailutus kohdistuu vain väitöskirjojen painatukseen, siihen olennaisesti liittyvän taittopalvelun kera, jossa painatuksen lisäksi sen olennaisena on saada asiantuntevaa, väitöskirjojen painatuksen ymmärtävää taittopalvelua. Palvelussa korostuu yhteistyökyky ja kyky auttaa aineistoa palveluntarjoajalle toimittavaa väittelijää saavuttamaan väitöskirjajulkaisu, jonka ulkoasu noudattaa asetettuja vaatimuksia. Taittopalvelun hallinta on siten keskeinen osa tätä hankintaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 50000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turku

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelu koostuu väitöskirjojen painatuksesta ja taittamisesta. Toimittajan vastuulle kuuluvien velvoitteiden sisällöllinen tarkempi määrittely ja kuvaus ilmenee etenkin liitteestä 1 Hankinnan kohteen kuvaus, liitteestä 2 Hintaliite (palautettava tarjouksen mukana) sekä liitteestä 3 Annales Universitas Turkuensis gaafiset ohjeet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-230026

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Väitöskirjojen painatus ja taitto

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Punamusta Oy
Nationellt registreringsnummer:1735961-8
Ort:Joensuu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Grano Oy
Nationellt registreringsnummer:2197935-0
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Kirjapaino Painosalama Oy
Nationellt registreringsnummer:0251465-4
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:50000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:50000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.9.2019
«« Tillbaka