«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Nokian kaupunki : Nokian kirjasto- ja kulttuuritalon kirjahyllyt ja muut erikoiskirjastokalusteet

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019300
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445172
Anbud 25.10.2019 klo 15.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=252954&tpk=b35c278b-01d3-45b8-b727-0480066adb61

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Nokian kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0205717-4
Postadress:Harjukatu 23
Postnummer:37100
Ort:Nokia
Land:Finland
Kontaktperson:Marko Ojala
Telefon:+358 407799068
E-post:marko.ojala@nokiankaupunki.fi
Fax:+358 356520016
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.nokiankaupunki.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=252954&tpk=b35c278b-01d3-45b8-b727-0480066adb61
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Nokian kirjasto- ja kulttuuritalon kirjahyllyt ja muut erikoiskirjastokalusteet
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter. (39000000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Nokian uuden kirjasto- ja kulttuuritalon kirjastoaineistohyllyt sekä muut kirjaston erityiskalusteet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankintaan sisältyy kirjaston aineistohyllyjä ja muita erityisiä kirjastokalusteita yhteensä 366 kappaletta. Kalusteet on kuvattu mitta- ja materiaalitietoineen liitteenä olevassa kalusteluettelossa. Lisäksi muutamista kalusteista on liitteenä tarkemmat periaatepiirrokset. Tarjottavien tuotteiden tulee olla luettelon ja periaatepiirrosten mukaisia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
25.10.2019 15:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.3.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:28.10.2019 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka