«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Espoon kaupunki : Espoon pohjoisten alueiden siivouspalveluiden hankinta

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019298
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445936
Anbud 25.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=250614&tpk=82a2f8d0-4bab-40f5-aba3-1b5f79969f01

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Niko Vilppo
Telefon:+358 981621
E-post:niko.vilppo@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=250614&tpk=82a2f8d0-4bab-40f5-aba3-1b5f79969f01
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Espoon pohjoisten alueiden siivouspalveluiden hankinta
Referensnummer:
3307/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjouksia siivouspalveluista Pohjois-Espoon alueella. Tarkempi kuvaus hankinnasta on tarjouspyynnön liitteessä 1. ja 7. Kohteisiin järjestetään tutustumiskäynnit osa-alueen 1 kohteisiin 4.10. ja osa-alueen 2 kohteisiin 3.10. Tutustumiskäynteihin tulee ilmoittautua 2.10 klo 12.00 mennessä. Tutustumiskierrokselle osallistuminen on pakollista ja edellytyksenä tarjouksen jättämiselle. Lisätietoa tutustumiskäynneistä liitteessä 1. Hankinta koostuu kahdesta osa-alueesta. Kummallekin osa-alueelle valitaan 1 palveluntuottaja ja 3 varapalveluntuottajaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Osa tarjouspyyntöaineistosta on Tilaajan käyttämässä sähköisessä huoltokirjassa Granlund Managerissa. Tilaaja myöntää tunnuksia tarjoajille allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan, joka on tarjouspyynnön liitteenä 1.2 "Salassapitositoumus".

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare:1

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osa-alue 1. Juvanmalmi
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tarkempi kohdeluettelo liitteessä 7. "Tarjouslomake" välilehti "Osa-alue 1 Sopimuskohteet"

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarjouksen voi tehdä yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Kohteisiin tulee käydä tutustumassa järjestettävillä näyttökierroksilla (Tarjouspyynnön liite 1). Juvanmalmin alueen tutustumiskierros järjestetään 4.10.2019. Espoon kaupunki tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella tälle osa-alueelle yhden palveluntuottajan ja kolme varatoimittajaa, mikäli osa-aluekohtaisia tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy liitteestä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus" ja sähköisestä huoltokirjasta. TARJOAJILLE ANNETTAVAT TUNNUKSET LÄHTÖTIETOJA VARTEN Tarjoajille annetaan tunnukset Tilaajan käyttämään huoltokirjaohjelmaan (Granlund Manager) ja heidän tulee käydä tutustumassa sieltä löytyviin tietoihin. Tunnuksia voi hakea osoitteesta: siivous@espoo.fi Sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjoittaa "Espoon pohjoisten alueiden kilpailutus tunnusten pyyntö". Tilaaja myöntää tunnuksia tarjoajille allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan, joka on tarjouspyynnön liitteenä 1.2 "Salassapitositoumus". Allekirjoitettu salassapitositoumus tulee liittää tunnustenhakuviestiin. Tunnusten käyttöoikeus päättyy automaattisesti tarjousten jättöpäivää seuraavana päivänä. Huoltokirjaohjelmasta löytyvät kohdekohtaiset tiedot, muut yleiset asiakirjat ovat tarjouspyynnön liitteinä. Alla on lueteltu tiedot, jotka huoltokirjaohjelmasta löytyvät. • Ylläpitosiivous- ja vuosihuoltopalvelukuvaukset • Pohjapiirustukset, joihin on merkitty siivoustaajuudet (ei kaikista kohteista) • Siivottavuuteen liittyvät erityispiirteet, kuten siivouspinta-ala, pyykinpesukoneen käyttö- tai asennusmahdollisuus, erityishuomiota vaativat pintamateriaalit ja siivousaikaa koskevat rajoitukset

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
800000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilaajan rakennuttamien, ostamien, vuokraamien tai muulla tavalla hallinnassa olevien kiinteistöjen määrä ja pinta-ala voivat muuttua. Jos palvelukuvauksessa, palvelua tuottavien henkilöiden tehtävissä, sijoittumisessa tai määrässä, siivottavassa kiinteistössä, tehtävissä tai pinta-alassa tai muussa vastaavassa tapahtuu olennaisia muutoksia sopimuskauden aikana, Palveluntuottaja on velvollinen hyväksymään edellä mainitut muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osa-alue 2. Kalajärvi
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tarkempi kohdeluettelo liitteessä 7. "Tarjouslomake" välilehti "Osa-alue 2 Sopimuskohteet"

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tarjouksen voi tehdä yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Kohteisiin tulee käydä tutustumassa järjestettävillä näyttökierroksilla (Tarjouspyynnön liite 1). Kalajärven alueen tutustumiskierros järjestetään 3.10.2019 Espoon kaupunki tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella tälle osa-alueelle yhden palveluntuottajan ja kolme varatoimittajaa, mikäli osa-aluekohtaisia tarjouksia saadaan riittävä määrä. Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy liitteestä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus" ja sähköisestä huoltokirjasta. TARJOAJILLE ANNETTAVAT TUNNUKSET LÄHTÖTIETOJA VARTEN Tarjoajille annetaan tunnukset Tilaajan käyttämään huoltokirjaohjelmaan (Granlund Manager) ja heidän tulee käydä tutustumassa sieltä löytyviin tietoihin. Tunnuksia voi hakea osoitteesta: siivous@espoo.fi Sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjoittaa "Espoon pohjoisten alueiden kilpailutus tunnusten pyyntö". Tilaaja myöntää tunnuksia tarjoajille allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan, joka on tarjouspyynnön liitteenä 1.2 "Salassapitositoumus". Allekirjoitettu salassapitositoumus tulee liittää tunnustenhakuviestiin. Tunnusten käyttöoikeus päättyy automaattisesti tarjousten jättöpäivää seuraavana päivänä. Huoltokirjaohjelmasta löytyvät kohdekohtaiset tiedot, muut yleiset asiakirjat ovat tarjouspyynnön liitteinä. Alla on lueteltu tiedot, jotka huoltokirjaohjelmasta löytyvät. • Ylläpitosiivous- ja vuosihuoltopalvelukuvaukset • Pohjapiirustukset, joihin on merkitty siivoustaajuudet (ei kaikista kohteista) • Siivottavuuteen liittyvät erityispiirteet, kuten siivouspinta-ala, pyykinpesukoneen käyttö- tai asennusmahdollisuus, erityishuomiota vaativat pintamateriaalit ja siivousaikaa koskevat rajoitukset

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
1200000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilaajan rakennuttamien, ostamien, vuokraamien tai muulla tavalla hallinnassa olevien kiinteistöjen määrä ja pinta-ala voivat muuttua. Jos palvelukuvauksessa, palvelua tuottavien henkilöiden tehtävissä, sijoittumisessa tai määrässä, siivottavassa kiinteistössä, tehtävissä tai pintaalassa tai muussa vastaavassa tapahtuu olennaisia muutoksia sopimuskauden aikana, Palveluntuottaja on velvollinen hyväksymään edellä mainitut muutokset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
25.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 8 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:25.10.2019 13:00
Plats: Espoon kaupunki, Hankintakeskus
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka