«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Arbetsgruppen för upphandling av kommunaltekniska produkter i Pedersörenejden : Rörprodukter

20.09.2019 09:22
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019297
Anbud 28.10.2019 klo 16.00 senast under adress:
Nykarleby stad
-Mårten Lindström
PB29
66901
Nykarleby
Puh. +35867856111

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Arbetsgruppen för upphandling av kommunaltekniska produkter i Pedersörenejden
FO-nummer 0183077-8
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Tekniska kansliet
Kontaktpersoner Mårten Lindström
Gatuadress Topeliusesplanaden 7
Postnummer 66900
Postanstalt Nykarleby
Land Finland
Telefon +35867856111
E-postadress marten.lindstrom@nykarleby.fi
Fax +35867856220
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas

Annan adress:

Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Nykarleby stad
Kontaktpersoner Mårten Lindström
Gatuadress PB29
Postnummer 66901
Postanstalt Nykarleby
Land Finland
Telefon +35867856111
E-postadress nykarleby.stad@nykarleby.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Rörprodukter
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
-
Kort beskrivning av upphandlingen

Kommuner och städer samt vatten- och avloppsaffärsverk i Pedersörenejden upphandlar gemensamt anskaffningen av rörprodukter

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål. (44160000-9)
Huvudordlista
Huvudvattenledningar. (44161200-8)
Utloppsledningar för avlopp. (44162300-6)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Jakobstadsregionen (S154)

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Angivet i anbudsförfrågan

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Förfrågningshandlingar fås genom att ta kontakt med upphandlande enhet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
28.10.2019 16.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Marknadsdomstolen
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsingfors
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka