«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Kattolumitöiden puitejärjestely

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019291
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446609
Anbud 23.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=253525&tpk=6c313773-b082-42e1-83c9-dfebe207d6b7

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Toinen Linja 7 A
Postnummer:00530
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Ella Etula
Telefon:+358 401417439
E-post:ella.etula@hel.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=253525&tpk=6c313773-b082-42e1-83c9-dfebe207d6b7
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kattolumitöiden puitejärjestely
Referensnummer:
53H19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Snöröjning. (90620000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjestää puitejärjestelynä tarjouskilpailun HKL:n kiinteistöissä tehtävistä kattolumitöistä kahden (2) vuoden aikana. Sopimukseen kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, joka voidaan ottaa käyttöön erillisellä päätöksellä ennen ko. kauden alkua.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500000.00 EUR
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

HKL:n kiinteistöissä Helsingissä ja Espoossa.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat laskutyönä tehtävät kattolumityöt sekä tarpeen mukaan myös käsilumityöt. Kattolumien pudotusta suoritetaan Tilaajan osoittamassa laajuudessa ja järjestyksessä Tilaajan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkempi palvelun kuvaus on esitetty liitteessä 1 (Palvelukuvaus). Palveluesimiehet koulututetaan ennen lumitöiden aloittamista. Koulutus koostuu turvallisuuskoulutuksesta ja kohdekohtaisista perehdyttämisistä. Palveluesimies seuraa kattolumimäärien kehittymistä ja vesipitoisuutta ja raportoi niistä tilaajalle sekä aloittaa valmistelut kriittisimpiin kohteisiin ajoissa yhdessä tilaajan kanssa. HKL:llä on hallinnassaan erityyppisiä kiinteistöjä, joiden erityispirteet (työskentelyolosuhteet, turvallisuusohjeet ja erilaiset kattopintamateriaalit, kattojen kantavuudet ym) palveluntuottajan tulee ottaa huomioon. HKL:n kiinteistöt on esitetty pääpiirteissään alla olevassa listassa. Tarkempi listaus on kuvattu liitteessä 2 (Palvelukuvauskohdeluettelo). - Kantametroasemat ja niihin liittyvät sähkönsyöttöasemat - Länsimetron asemat - Rautatieasemat (Kannelmäki, Pohjois-Haaga ja Malminkartano) - Varikot ja niihin liittyvät varikkoalueella olevat rakennukset - Suomenlinnan lauttaterminaalit rakennukset mantereella - Bussiterminaalien alueilla olevat kattolumityöt Kohteet ja taajuudet saattavat vähentyä tai lisääntyä sopimuskauden aikana. Tarjouspyynnössä esitetyt kattolumityöt ovat arvioita eikä Tilaajalla ole määräostovelvoitetta. Mahdolliset muutokset neuvotellaan erikseen. Puitejärjestelyyn valitaan korkeintaan 2-4 toimittajaa. Hankittavaa palvelua tilataan kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukaisesti kahdelta (2) eniten yhteispisteitä saaneelta Toimittajalta siten, että sopimuskauden aikana Puitesopimustyöt jakaantuvat edellä mainittujen Toimittajien kesken pääsääntöisesti 50/50–säännön mukaisesti. Mikäli edellä mainitut Toimittajat eivät kykene tuottamaan tilauksen mukaista Puitesopimustyötä, käytetään seuraavaksi edullisinta Toimittajaa jne. Palveluntuottajalla ei ole Puitesopimuksen perusteella yksinoikeutta tuottaa Palvelukuvauksessa määriteltyjä Puitesopimustöitä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu20
Pris 80
II.2.6) Uppskattat värde
500000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdelle (1) kahden (2) vuoden optiokaudelle.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 4

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.10.2019 12:15
Plats: HKL:n Pääkonttori osoitteessa Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avaustilaisuudessa ei saa olla mukana ulkopuolisia henkilöitä.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka