«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Logistiikka-alan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019287
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446483

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 86
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
Telefon:+358 295038000
E-post:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjnmaa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Logistiikka-alan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Referensnummer:
POPELY/1156/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Puitehankinta koskee Pohjois-Pohjanmaalla työvoimakoulutuksena toteutettavia logistiikka-alan yrityslähtöisiä koulutuksia. Puitetoimittajiksi on valittu kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta; Suomen Ammattiakatemia (noin 40 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä), Traffica Oy (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä) sekä OSAO Edu Oy (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä). Puitteelta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen. Puitesopimuksiin sisältyy optio-oikeus; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optio-hankinnasta (yksi uusi hankinta) kolmen vuoden kuluessa alkuperäisten puitesopimusten solmimisesta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1897040.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta on puitehankinta. Puitetoimittajiksi valituille on kullekin laadittu oma puitesopimus. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio, eikä puitesopimukset muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankinta on puitehankinta. Hankinta on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 110-270079

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
P16/2019, P17/2019, P18/2019
Benämning på upphandlingen:
Logistiikka-alan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Ammattiakatemia Oy
Nationellt registreringsnummer:2567541-8
Postadress:Äimäkuja 6 A
Postnummer:90400
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Traffica Oy
Nationellt registreringsnummer:1577184-4
Postadress:Kartanonkatu 15
Postnummer:70700
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:OSAO Edu Oy
Nationellt registreringsnummer:2796943-6
Postadress:Kotkantie 2 C
Postnummer:90250
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1897040.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kohdassa 11.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:a) sekä kohdassa V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:a) ilmoitettuun kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; yksi uusi hankinta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka