«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Neurostimulaatiolaitteen hankinta HUS Kuvantamisen KNF-yksikköön

19.09.2019 15:44
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019285
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 1567535-0
Kontaktperson Kari Sippola
Postadress PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer 00029
Postanstalt HUS
Land Finland
Telefon +358504279635
E-postadress kari.sippola@hus.fi
Fax +358947175403
Webbadress (URL) http://www.hus.fi
Typ av upphandlande enhet
Annan: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Neurostimulaatiolaitteen hankinta HUS Kuvantamisen KNF-yksikköön
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
HUS 246-2019
Beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on aivojen sähkökenttänavigoidun magneettistimulaatiolaitteen vuokraus selkäydinvammapotilaiden kuntoutustutkimuksen laajentamiseksi.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomi (FI)
Avtalets totala värde
89000.00 - 133500.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Nexstim Plc
Postadress Elimäenkatu 9B
Postnummer 00510
Postanstalt Helsinki
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Käynnissä on HUS:n tutkimushanke, jonka aiemmassa vaiheessa on saatu kroonisen vaiheen selkäydinvammapotilaiden synkronoidulla sähkö- ja magneettistimulaatiolla potilaiden liikkumiskykyä parantavia tuloksia. Hankkeen jatkamiseen akuuttivaiheen potilailla tarvitaan aiemmassa vaiheessa käytetyn kanssa samanlainen synkronoitu sähkö- ja magneettistimulaatio, jossa aivojen magneettistimulaation on oltava eri päivinä hyvin tarkasti samanlaisena toistettava. Nexstim Oyj valmistaa lihasvasteiden mittauksen (EMG) sisältäviä aivojen magneettistimulaatiolaitteita, joiden erityisominaisuus on aivojen laskennalliseen mallintamiseen ja potilaan MRI-kuvaan perustuva tarkan toistettavuuden mahdollistava navigaatiojärjestelmä. Nexstim Oyj:n valmistamaa, tällaisen navigointijärjestelmän (NBS) sekä toistostimulointiominaisuuden (rTMS) sisältävää laitetta on käytetty kroonisen vaiheen potilaiden tutkimuksessa ja akuuttivaiheen potilaiden tutkimuksessa tarvittava samanlainen stimulaatio on mahdollista tehdä ainoastaan kyseisellä laitemallilla. Esitetään, että HUS Kuvantaminen tekee edellä kuvatun hankinnan magneettistimulaatiolaitteen vuokrauksesta määräajaksi.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka