«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Sansia Oy : Kuopion kaupungin maaseutuliikenteen linjat 71, 74, 75, 61 ja 81 - 86 + asiointiliikenne

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019284
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446607
Anbud 28.10.2019 klo 10.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=254090&tpk=c4ba285a-a5f4-4bb0-ae7c-0b5f800a6d71

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:PL 2000, Viestikatu 3
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Marjo Jauhiainen
Telefon:+358 447182916
E-post:marjo.jauhiainen@sansia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.sansia.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuopion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0171450-7
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:kirjaamo@kuopio.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)https://www.kuopio.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=254090&tpk=c4ba285a-a5f4-4bb0-ae7c-0b5f800a6d71
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kuopion kaupungin maaseutuliikenteen linjat 71, 74, 75, 61 ja 81 - 86 + asiointiliikenne
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kuopion kaupunkiseudun maaseutuliikenteen linjat 71, 74, 75, 61 ja 81 - 86 + asiointiliikenne bruttosopimuksin tilaajan määrittelemien aikataulujen, reittien, lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmävaatimusten sekä ohjeiden mukaisesti.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde M1, Kuopio-Hirvilahti (linja 71)
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavana on Kuopion kaupunkiseudun maaseutuliikenteen linja, kohde M1, Kuopio-Hirvilahti (linja 71) bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti viiden vuoden sopimusajalla, jota voidaan jatkaa kahdella lisävuodella mallilla 1+1 vuotta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.6.2020 - 1.6.2025
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 vuotta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde M2, Kuopio-Sotkanniemi-Kurkimäki (linjat 74, 75)
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavana on Kuopion kaupunkiseudun maaseutuliikenteen linja, Kohde M2 Kuopio-Sotkanniemi-Kurkimäki (linjat 74, 75) bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti viiden vuoden sopimusajalla, jota voidaan jatkaa kahdella lisävuodella mallilla 1+1 vuotta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.6.2020 - 1.6.2025
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 vuotta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde M6, Kuopio-Nilsiä (linja 61)
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavana on Kuopion kaupunkiseudun maaseutuliikenteen linja, kohde M6 Kuopio-Nilsiä (linja 61) bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti viiden vuoden sopimusajalla, jota voidaan jatkaa kahdella lisävuodella mallilla 1+1 vuotta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.6.2020 - 1.6.2025
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 vuotta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde M8, Kuopio-Vehmersalmi-Riistavesi (linjat 81-86) sekä asiointiliikenne
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavana on Kuopion kaupunkiseudun maaseutuliikenteen linja, kohde M8 Kuopio-Vehmersalmi-Riistavesi (linjat 81-86) + asiointiliikenne bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti viiden vuoden sopimusajalla, jota voidaan jatkaa kahdella lisävuodella mallilla 1+1 vuotta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.6.2020 - 1.6.2025
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 vuotta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
28.10.2019 10:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.12.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:28.10.2019 11:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka