«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy : Kunnossapidon sähkötyöt

20.09.2019 09:20
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019278
Anbud 22.11.2019 klo 12.00 senast under adress:
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 1796022-7 /
Toimi Pajari
Toimi Pajari
Ainonkatu 1
96200
Rovaniemi
Puh. +358400698160

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
FO-nummer 1796022-7
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Toimi Pajari
Kontaktpersoner Toimi Pajari
Gatuadress Ainonkatu 1
Postnummer 96200
Postanstalt Rovaniemi
Land Finland
Telefon +358400698160
E-postadress toimi.pajari@markkinakiinteistot.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kunnossapidon sähkötyöt
Kort beskrivning av upphandlingen

Tämä tarjouspyyntö koskee Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n ja sen tytäryhtöiden sekä manageerauksessa olevien yhtiöiden Rovaniemen kaupungin alueella olevien kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitohankkeiden sähköurakointia aikaveloitusperusteisesti vuosina 2020 ja 2021 sekä mahdollisena optiovuotena 2022. Kaikki kiinteistöt sijaitsevat enintään 10 km säteellä Rovaniemen kaupungin alueella.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Installation av elektriska ledningar och armatur. (45310000-3)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Rovaniemi (K698)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

1. Yrityksen tulee olla merkittynä kaupparekisteriin.

2. Yrityksen tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksut, sekä tapaturmavakuutusmaksut ja yrityksellä tulee olla sopimus työterveyshuollosta.

3. Yrityksellä tulee olla kokemusta kunnossapito- ja korjausrakentamisesta.

4. Yrityksen henkilökunnalla tulee olla kohteen vaatimus huomioiden riittävä ammatillinen pätevyys ja työnjohtajilla tulee olla vähintään rakennusalan teknikkotason koulutus.

5. Yrityksellä tulee olla kirjallinen laadunvarmistusjärjestelmä.

6. Yrityksen avainhenkilöiltä ja työnjohdolta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

1. Kaupparekisteriote

2. Todistus verojen maksamisesta, eläkevakuutusten ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta, työterveyshuollon järjestämisestä ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

3. Yrityksen referenssit.

4. Selvitys hankkeeseen nimettyjen henkilöiden koulutuksesta ja ammattitaidosta.

5. Selvitys laadunvarmistusjärjestelmästä.

6. Selvitys hankkeeseen nimettyjen henkilöiden koulutuksesta ja kokemuksesta.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Lisätiedot; Toimi Pajari puh. +358 400698160

Tilaaja edellyttää tarjoajan olevan jäsenenä luotettava kumppani-ohjelmassa

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
22.11.2019 12.00

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Tarjouspyyntö SÄ.pdf

Tarjouskaavake SÄ.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka