«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Riihimäen kaupunki : Riihimäen kaupungin ruoankuljetuspalvelut

19.09.2019 14:25
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019270

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Riihimäen kaupunki
FO-nummer 0152563-4
Gatuadress Eteläinen Asemakatu 2
Postnummer 11130
Postanstalt Riihimäki
Land Finland
Telefon +358197585014
E-postadress marita.lahdekorpi@rhl-data.fi
Webbadress (URL) http://www.riihimaki.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki?id=251534&tpk=5d58d0e4-5a27-4b9b-9e56-bf393f660102
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Riihimäen kaupungin ruoankuljetuspalvelut
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
251534
Kort beskrivning av upphandlingen

Riihimäen kaupunki pyytää tarjousta ruoankuljetuspalvelusta kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Måltidsleveranser. (55521200-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Riihimäen seutu (S052)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2019 - 30.11.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma -hankintailmoitusjärjestelmässä ja Riihimäen kaupungin kotisivulla internetissä. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/riihimaki.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
18.10.2019 13.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka