«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Luonnonvarakeskus : Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019262
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-446346

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Luonnonvarakeskus
Nationellt registreringsnummer:0244629-2
Postadress:PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postnummer:00791
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Perttu Pohjonen
Telefon:+358 295322113
E-post:perttu.pohjonen@luke.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)https://www.luke.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Luonnonvarat

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Skogsinventering. (77231400-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan tavoitteena on valita palveluntuottaja/tuottajia, jotka mittaavat ennalta määritellyn määrän VMI-maastokoealoja. Lisäksi tarkoituksena mittaustyön ohella kerätä tietoja ja kokemuksia tehtävän toteuttamisesta Luken ulkopuolisella palvelun tuottajalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 183675.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 1. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 2. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Hinta50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 3. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Aluuet mainittu Liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 4. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 5. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 6. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 7. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 8. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 9. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue 10. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta
Del nr:
Alue 10
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsinventering. (77231400-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alue kuvattu Tarjouspyynnön liitteessä 1_Kartta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyynnössä on kuvattu VMI koealan mittaustyökokonaisuus. Alueelle valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan hankintasopimus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 049-112800

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 1.
Benämning på upphandlingen:
Alue 1. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 2.
Benämning på upphandlingen:
Alue 2. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Viitatieto Oy
Nationellt registreringsnummer:2960276-9
Ort:VANHAKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:37148.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 3
Benämning på upphandlingen:
Alue 3. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Erä- ja Metsäpalveluyritys Veljekset Kytöharju avoin yhtiö
Nationellt registreringsnummer:1764224-5
Ort:SEINÄJOKI
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:46200.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 4
Benämning på upphandlingen:
Alue 4. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 5
Benämning på upphandlingen:
Alue 5. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 6
Benämning på upphandlingen:
Alue 6. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Viitatieto Oy
Nationellt registreringsnummer:2960276-9
Ort:VANHAKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:30225.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 7
Benämning på upphandlingen:
Alue 7. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 8
Benämning på upphandlingen:
Alue 8. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Viitatieto Oy
Nationellt registreringsnummer:2960276-9
Ort:VANHAKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Pohjanmaa (FI195)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:39488.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 9
Benämning på upphandlingen:
Alue 9. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Viitatieto Oy
Nationellt registreringsnummer:2960276-9
Ort:VANHAKYLÄ
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:30615.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Alue 10
Benämning på upphandlingen:
Alue 10. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -koealojen maastomittauksen yhteistyökumppanin valinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka