«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kromosomi- ja FISH-tutkimuksien analysointiin tarkoitettu analyysijärjestelmä

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019261
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445156
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=250523&tpk=d8c0900a-0e22-4f85-a532-d602db942cd2

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0679480-9
Postadress:Kajaanintie 50
Postnummer:90029
Ort:OYS
Land:Finland
Kontaktperson:Päivi Kurjenniemi
Telefon:+358 83155308
E-post:paivi.kurjenniemi@ppshp.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)http://www.ppshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ppshp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=250523&tpk=d8c0900a-0e22-4f85-a532-d602db942cd2
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kromosomi- ja FISH-tutkimuksien analysointiin tarkoitettu analyysijärjestelmä
Referensnummer:
66151
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on NordLab Oulun genetiikan laboratoriossa olevan kromosomi- ja FISH-tutkimuksien analysointiin tarkoitetun analyysijärjestelmän uusiminen. Kyseistä laitetta käytetään rutiinisti genetiikan laboratorioissa kromosomitutkimuksissa. Hankinta sisältää: - Kaksi kappaletta: mitoosien/tumien kaappaus ja kuvaus objektilasilta sekä mitoosien analysointiohjelmisto (karyotyypitys ja FISH (ei kuitenkaan M-FISH)) ja kamera (mikroskooppeihin Nikon Eclipse 80i ja Nikon Eclipse Ni) - Kolme kappaletta : mitoosien/tumien kaappaus ja kuvaus objektilasilta sekä mitoosien analysointiohjelmisto (kromosomianalyysi) ja kamera (mikroskooppieihin Nikon Eclipse 80i, Leica DM LB, Nikon Eclipse 80i tai Leica DM LB 2) - Viisi kappaletta kuvien muokkaukseen ja analysointiin tarvittava ohjelmisto (ei kameraa, karyotyypitys) - Yksi kuvien muokkaukseen ja analysointiin tarvittava ohjelmisto (ei kameraa, sekä karyotyypitys että FISH moduulit).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on NordLab Oulun genetiikan laboratoriossa olevan kromosomi- ja FISH-tutkimuksien analysointiin tarkoitetun analyysijärjestelmän uusiminen. Kyseistä laitetta käytetään rutiinisti genetiikan laboratorioissa kromosomitutkimuksissa. Hankinta sisältää: - Kaksi kappaletta: mitoosien/tumien kaappaus ja kuvaus objektilasilta sekä mitoosien analysointiohjelmisto (karyotyypitys ja FISH (ei kuitenkaan M-FISH)) ja kamera (mikroskooppeihin Nikon Eclipse 80i ja Nikon Eclipse Ni) - Kolme kappaletta : mitoosien/tumien kaappaus ja kuvaus objektilasilta sekä mitoosien analysointiohjelmisto (kromosomianalyysi) ja kamera (mikroskooppieihin Nikon Eclipse 80i, Leica DM LB, Nikon Eclipse 80i tai Leica DM LB 2) - Viisi kappaletta kuvien muokkaukseen ja analysointiin tarvittava ohjelmisto (ei kameraa, karyotyypitys) - Yksi kuvien muokkaukseen ja analysointiin tarvittava ohjelmisto (ei kameraa, sekä karyotyypitys että FISH moduulit).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka