«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Heka Koillinen Oy : Kiinteistöhoitokoneen hankinta Koillinen

19.09.2019 12:50
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019248

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Heka Koillinen Oy
FO-nummer 2438208-2
Kontaktpersoner Jussi Liimatainen
Gatuadress Malmin kauppatie 18, 4 krs.
Postnummer 00700
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358957673420
E-postadress hankinnat.koillinen@hekaoy.fi
Webbadress (URL) http://www.hekaoy.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=253972&tpk=9a7175e4-804c-485e-a1a7-fb3ffa99cbee
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kiinteistöhoitokoneen hankinta Koillinen
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
253972
Kort beskrivning av upphandlingen

Heka Koillinen Oy pyytää tarjousta kiinteistöhuollon käyttöön hankittavasta kiinteistön hoitokoneesta.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Traktorer. (16700000-2)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
31.10.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka