«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kurikan kaupunki : Talvikunnossapito talvikausille Jalasjärven kiinteistöjen piha-alueille vuosille 2019-2021

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019243
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-443611
Anbud 23.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/kurikka?id=254248&tpk=1cc192c0-2053-4146-b1c8-ed4d710974e4

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kurikan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0209046-8
Postadress:PL 500, Kärrytie 1
Postnummer:61300
Ort:Kurikka
Land:Finland
Kontaktperson:Niko Kujala
Telefon:+358 505950571
E-post:Niko.kujala@kurikka.fi
Nuts-kod:Kurikka (K301)
Allmän adress: (URL)http://www.kurikka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kurikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kurikka?id=254248&tpk=1cc192c0-2053-4146-b1c8-ed4d710974e4

till följande adress:

Officiellt namn:Kurikan kaupunki
Postadress:PL 500, Kirjaamo , Tilapalvelu
Postnummer:61301
Ort:Kurikka
Land:Finland
Kontaktperson:Niko Kujala
Telefon:+358 505950571
E-post:Niko.kujala@kurikka.fi
Nuts-kod:Kurikka (K301)
Allmän adress: (URL)https://kurikka.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Talvikunnossapito talvikausille Jalasjärven kiinteistöjen piha-alueille vuosille 2019-2021
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Snöröjning. (90620000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kurikan kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon Jalasjärven alueella urakkaohjelman mukaisesti. Tarjouksen jättämällä vakuutat, että olet tutustunut urakkaohjelmaan ja tarjous täyttää urakkaohjelmassa annetut kriteerit.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Auraus
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Snöröjning. (90620000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Kurikka (K301)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jalasjärvi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Talvikunnossapito urakkaohjelman mukaisesti

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:10 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optio mahdollisuus talvikausille 2021-2023 urakkaohjelman mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hiekoitus (Hiekoituksen poisto keväällä)
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Sandningsfordon. (34144440-4)
II.2.3) Plats för utförande
Kurikka (K301)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jalasjärvi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakkaohjelman mukaiset talvikunnossapitotyöt

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:10 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optiomahdollisuus kausille 2021-2023.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lisätyöt
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Snöröjning. (90620000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Kurikka (K301)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jalasjärvi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon lisätyöt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:10 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optio mahdollisuus talvikausilla 2021-2023 urakkaohjelman mukaisesti.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Katso tarjouspyyntö asiakirjat. Tarjouksen jättämällä vakuutan, että olen tutustunut tarjouspyyntö asiakirjoihin ja tarjoukseni täyttää kaikki tarjouspyyntö asiakirjoissa määritellyt kriteerit.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Katso tarjouspyyntö asiakirjat.Tarjouksen jättämällä vakuutan, että olen tutustunut tarjouspyyntö asiakirjoihin ja tarjoukseni täyttää kaikki tarjouspyyntö asiakirjoissa määritellyt kriteerit.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Katso tarjouspyyntö asiakirjat.Tarjouksen jättämällä vakuutan, että olen tutustunut tarjouspyyntö asiakirjoihin ja tarjoukseni täyttää kaikki tarjouspyyntö asiakirjoissa määritellyt kriteerit.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.12.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.10.2019 12:30
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Ei julkinen tilaisuus

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka