«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Patologian tutkimuspalvelut TP504/19

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019240
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-444295

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0828255-9
Postadress:Kiinamyllynkatu 4-8
Postnummer:20520
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Jani Himberg
Telefon:+358 23130000
E-post:palveluhankinnat@tyks.fi
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Allmän adress: (URL)http://www.vsshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Patologian tutkimuspalvelut TP504/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Patologiska tjänster. (85111800-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat patologian tutkimuspalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1418000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, TYKS Laboratoriotoimialueen patologian vastuualueen TYKS Salon sairaalassa, TYKS Loimaan sairaalassa, TYKS Vakka-Suomen sairaalassa ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksessa otettujen patologian histologisten kudosnäytteiden tutkimukset ja TYKS Kantasairaalassa otettujen valikoitujen kudosnäytteiden tutkimukset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-181794

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Patologian tutkimuspalvelut TP504/19

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy
Nationellt registreringsnummer:2281070-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1418000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka