«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Järvenpään kaupunki : Järvenpään kaupungin katuvalaistuksen suunnittelu

19.09.2019 09:32
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019221
Anbud 31.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Järvenpään kaupunki
FO-nummer 0126541-4
Kontaktpersoner Marja-Liisa Tiensuu
Gatuadress Seutulantie 12
Postnummer 04401
Postanstalt Järvenpää
Land Finland
Telefon +358403152171
E-postadress marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi
Webbadress (URL) http://www.jarvenpaa.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa?id=249088&tpk=41b0474e-17c7-4ab4-a0e1-91a30b581609
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Järvenpään kaupungin katuvalaistuksen suunnittelu
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
JARDno-2019-2630
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on Järvenpään kaupungin rajojen mukaisella jakelualueella yleisten alueiden katuvalaistuksen suunnittelukohteiden puitejärjestely vuosille 2020 – 2022. Sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) erikseen päätettävillä optiokaudella 1.1.2022 -31.12.2022 Toimeksianto sisältää yleisten alueiden kohdekohtaisten valaistus- ja sähköistyssuunnitelma-aineiston laatimista erikseen tilattavista kohteista. Palvelunkuvaus on tarjouspyynnön liitteenä.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster. (71240000-2)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Järvenpää (K186)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Ja
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä 2014/23-25/EU. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjous tulee laatia täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava ja pyydetyt selvitykset on toimitettava suomen kielellä. Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen 6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
31.10.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka