«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pirkanmaan Voimia Oy : Suurkeittiölaitteiden hankinta

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019219
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-442621
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=243870&tpk=7fcf5c7c-97c8-4214-997e-7bf08da699cb

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pirkanmaan Voimia Oy
Nationellt registreringsnummer:2938704-2
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Mustalahti/ Tuomi Logistiikka Oy
Telefon:+358 408062243
E-post:minna.mustalahti@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Tuomi Logistiikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2722581-6
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Mustalahti/ Tuomi Logistiikka Oy
Telefon:+358 408062243
E-post:minna.mustalahti@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=243870&tpk=7fcf5c7c-97c8-4214-997e-7bf08da699cb
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Pirkanmaan Voimia Oy ja yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Pirkanmaan Voimia Oy ja yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suurkeittiölaitteiden hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utrustning för industrikök. (39314000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n ja Tampereen kaupungin keittiöissä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Kilpailutus järjestetään hankintarenkaana, jonka jäseninä ovat Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tuomi Logistiikka Oy tekee hankintapäätöksen koko hankintarenkaan puolesta. Hankintarenkaan molemmat jäsenet, Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy, tekevät omat sopimuksensa valittavan toimittajan kanssa. Tuomi Logistiikka Oy:n sopimusta ovat oikeutettuja käyttämään liitteellä ilmoitetut Tampereen kaupunkikonsernin yksiköt ja yhteisöt. Puitejärjestelyn piiriin valitaan kolme (3) toimittajaa kohdassa päätöksenteon perusteet kuvatun mukaisesti. Puitejärjestelyn sisällä hankinnat tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi valitulta toimittajalta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n ja Tampereen kaupungin keittiöissä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Kilpailutus järjestetään hankintarenkaana, jonka jäseninä ovat Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tuomi Logistiikka Oy tekee hankintapäätöksen koko hankintarenkaan puolesta. Hankintarenkaan molemmat jäsenet, Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy, tekevät omat sopimuksensa valittavan toimittajan kanssa. Tuomi Logistiikka Oy:n sopimusta ovat oikeutettuja käyttämään liitteellä ilmoitetut Tampereen kaupunkikonsernin yksiköt ja yhteisöt. Samanaikaisesti eri tarjouspyynnöllä kilpailutetaan Pirkanmaan Voimia Oy:n ja Tampereen kaupungin eri keittiöissä olevien suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjauspalvelu. Kilpailutus järjestetään myös hankintarenkaana, jonka jäseninä ovat Pirkanmaan Voimia Oy ja Tuomi Logistiikka Oy.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
5800000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:12 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuskausi on voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden, jonka jälkeen se jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana maksimissaan 3 vuotta. Ks. tarkemmin sopimusluonnos.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 12:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka