«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Metsähallitus, Luontopalvelut : Luontoon.fi -verkkopalvelun versiopäivitys sekä tuki-, käyttö- ja jatkokehityspalvelut

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019216
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-443599
Anbud 30.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=248391&tpk=9e0b624f-d389-48f0-8266-fea28b9aaa84

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Metsähallitus, Luontopalvelut
Nationellt registreringsnummer:0116726-7
Postadress:PL 94
Postnummer:01301
Ort:Vantaa
Land:Finland
Kontaktperson:Katariina Hopponen
E-post:katariina.hopponen@metsa.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=248391&tpk=9e0b624f-d389-48f0-8266-fea28b9aaa84
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion erityisliikelaitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Puunkorjuu (02200)

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Luontoon.fi -verkkopalvelun versiopäivitys sekä tuki-, käyttö- ja jatkokehityspalvelut
Referensnummer:
MH 4284/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Luontoon.fi-verkkopalvelun tuki-, ylläpito- ja käyttöpalvelut, jatkokehitys sekä verkkopalvelun päivitys uudelle Liferay-versiolle. Hankittava palvelukokonaisuus jakautuu kahteen vaiheeseen: 1. Nykyisen Luontoon.fi-palvelun Liferay 6.2. EE-version haltuunotto sekä käyttö-, tuki- ja ylläpitopalvelut: a. Nykyisen Liferay 6.2.-pohjaisen palvelun siirtäminen valittavan toimittajan tarjoamaan Liferay-ympäristöön. b. Liferay 6.2. -käyttöpalvelun tuottaminen sekä ylläpito ja pääkäyttäjätuki versiolle 6.2. 2. Verkkopalvelun version nostaminen Liferay DXP (7.x) versioon sekä käyttö-, tuki-, ylläpito- ja jatkokehityspalvelut uudistetulle palvelulle: a. Luontoon.fi-palvelun tekninen Liferay-versionnostoprojekti uusimpaan Liferay DXP -versioon (7.x) sekä sisältöjen siirto uuteen ympäristöön. b. Liferay -käyttöpalvelun tuottaminen sekä palvelun ylläpito, pääkäyttäjätuki ja jatkokehitys päivitetylle versiolle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luontoon.fi on Metsähallituksen Luontopalvelujen ylläpitämä luonnossa liikkujan verkkopalvelu, joka julkaistiin alunperin vuonna 2004. Luontoon.fi antaa ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista. Nykyinen verkkosivusto on toteutettu vuonna 2014 Liferay-alustalle. Verkkopalvelun on toteuttanut ja sitä ylläpitää Valamis Group Oy (ent. Arcusys). Nykyinen Liferay-versio on 6.2. Sivuston ulkoasu uudistettiin vuonna 2018. Luontopalvelujen ylläpitosopimus Valamiksen kanssa päättyy syksyllä 2019 ja Liferay 6.2-version tuki päättyy 12/2020, mistä johtuen Metsähallitus pyytää tarjousta Luontoon.fi:n ylläpidosta ja Liferay-version nostosta. Luontoon.fi-verkkopalvelu ja siihen liittyvät vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 1A-F: • 1A Luontoon.fi-verkkopalvelun sisältöjen ja toiminnallisuuksien kuvaus • 1B Luontoon.fi-verkkopalvelun tekninen kuvaus • 1C Luontoon.fi-verkkopalvelun kehittämisvaatimukset versionnoston yhteydessä • 1D Luontoon.fi-verkkopalvelun saavutettavuusvaatimukset • 1E Tietoturvatasovaatimukset • 1F Palvelutasovaatimukset Tarvittavat Liferay-lisenssit hankintaan sopimuskauden ajan tämän kilpailutuksen myötä valitulta sopimuskumppanilta. Nykyisen Liferay 6.2 ympäristön lisenssit ovat voimassa kesäkuun 2020 loppuun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Käyttöpalveluja, tukea, ylläpitoa sekä jatkokehitystä koskeva sopimus on voimassa määräaikaisena neljä (4) vuotta sen voimaantulosta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja täyttää tarjousta jättäessään ESPD-lomakkeen , joka toimii vakuutuksena. Vain valitun toimittajan rekisteröitymistiedot tarkistetaan tai niistä pyydetään tieto tarjoajalta.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tarjoaja on suorittanut sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut eikä sillä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa. Tarjoajalla tulee olla häiriöttömät luottotiedot. Sosiaaliturvamaksuista, eläkevakuutusmaksuista ja verojen maksusta on toimitettava toimivaltaisen viranomaisen todistus, jos hankintayksikkö ei voi saada todistuksia Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa olevasta maksuttomasta tietokannasta. Luottotiedoista on toimitettava luottolaitoksen lausunto. Tarjoaja täyttää tarjousta jättäessään ESPD-lomakkeen, jossa voidaan vakuuttaa yrityksen täyttävän edellä luetellut vaatimukset. Vain valitulta tarjoajalta pyydetään todentamiseen tarkoitetut asiakirjat.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Katso kohta 'Tarjouspyynnön muut ehdot'.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
30.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:30.10.2019 13:00
Plats: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Metsähallitus on siirtynyt vastaanottamaan ainoastaan verkkolaskuja. Vastaanotamme myös verkkolaskujen liitteitä. Suositeltu muoto on PDF. Mikäli toimittajalla ei ole mahdollisuutta verkkolaskutukseen, tulee verkkolaskujen tekemiseen ja lähettämiseen käyttää toistaiseksi ilmaista verkkolaskutuspalvelua (Basware Supplier Portal). Portaalissa toimittajat voivat tunnistauduttuaan käydä maksutta tekemässä ostolaskuja Metsähallitukselle. Ohjeet ja verkkolaskutusportaali löytyvät osoitteesta http://www.metsa.fi/toimittajienverkkolaskuportaali.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka