«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Turun Yliopisto : Siivouspalvelut Yliopistonmäelle ja Kasarmi-alueelle

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019213
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-443537
Anbud 30.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252474&tpk=90666c25-5c5a-4a94-9ac1-ad2129eb059a

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun Yliopisto
Nationellt registreringsnummer:0245896-3
Postadress:Yliopistonmäki
Postnummer:20014
Ort:Turun yliopisto
Land:Finland
Kontaktperson:Jaakko Uotila
Telefon:+358 503839896
E-post:kilpailutus@utu.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.utu.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252474&tpk=90666c25-5c5a-4a94-9ac1-ad2129eb059a
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Siivouspalvelut Yliopistonmäelle ja Kasarmi-alueelle
Referensnummer:
25/02.05.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyse on yliopiston käytössä olevien rakennusten ylläpito- ja lisäsiivouspalveluiden hankinnasta. Rakennukset sijaitsevat pääasiassa yliopistonmäellä ja kasarmin alueella. Yleiskuvaus hankinnasta liitteellä 1. Yliopiston käytössä olevat tilat on tässä kilpailutuksessa jaettu viiteen siivousalueeseen. Tarjouksia pyydetään osa-alueittain. Tilat ovat pääosin toimistokäytössä. Rakennuksissa on myös laboratorio- ja tutkimuskäytössä olevia tiloja samoin kuin luentosaleja. Rakennukset ovat eri aikakausilta, sen aikaisine kulku- ja toteutusratkaisuineen. Tilat esitellään tarkemmin esittelytilaisuuksissa. Siivousalueet ovat: Siivousalue 1, Lounainen Yliopistonmäki (Feeniks, Signum, Rosetta) Siivousalue 2, Koillinen Yliopistonmäki (Natura, Quantum, Agora, Disco) Siivousalue 3, Pohjoinen kasarmi (Educarium, Publicum, kasarmi 10 , 12 ja 22 (puutyöverstas) Siivousalue 4, Eteläinen kasarmi (Calonia, Arcanum) Siivousalue 5, Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK)

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2720000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Siivousalue 1, Lounainen Yliopistonmäki (Feeniks, Signum, Rosetta)
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turku

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavana on ylläpito- ja lisäsiivouspalveluita. Rakennukset sijaitsevat ns. yläkampuksella. Rakennuksista Feeniks on lähinnä yliopiston kirjaston käytössä oleva monikerroksinen rakennus. Kaksikerroksiset Signum (rak 1889) ja Rosetta sijaitsevat Feeniksin lähellä ja edustavat vanhempaa rakennuskantaa. Rakennukset ovat lähinnä toimistokäytössä. Päärakennus (optio) sijaitsee keskeisellä paikalla mäellä ja on hallintokäytössä. Päärakennuksessa on myös luentosalitiloja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
250000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Yliopistonmäellä on valmistumassa näillä näkymin kesällä tai sen jälkeen 2020 päärakennuksen peruskorjaus. Päärakennus ei ole ennen peruskorjauksen valmistumista käytössä lainkaan. Päärakennuksen siivouksen lisääminen on optiona tässä vaiheessa. Option käyttö on yksinomaan Tilaajan harkinnassa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Siivousalue 2, Koillinen Yliopistonmäki (Natura, Quantum, Agora, Disco)
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turku

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittavana on ylläpito- ja lisäsiivouspalveluita. Rakennukset sijaitsevat ns. yläkampuksella. Rakennuksista Natura (sis. myös Eläinmuseon, rak 1958 monikerroksinen) ja Agora sijaitsevat vierekkäin toisissaan kiinni. Tiloissa on sekä toimistotiloja että eri alojen laboratorio- ja tutkimustiloja kuten myös luentosaleja. Quantum on vuonna 1954 rakennettu 3-kerroksinen, jossa em. rakennusten lailla on eri alojen käytössä olevia tiloja (mm. fysiikan ja tähtitieteen laitos). Disco on Naturan ja päärakennuksen yhdistävä välitila, jossa on lähinnä opiskelijatiloja sekä hallintotiloja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
800000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Siivousalue 3; Pohjoinen Kasarmi (Educarium, Publicum, kasarmi 10 , 12 ja 22puutyöverstas)
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turku

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tiloihin hankitaan ylläpito- ja lisäsiivouspalveluita. Rakennukset sijaitsevat ns. alakampuksella. Educarium (rak. 2002) ja Publicum ovat monikerroksisia tutkimus- hallinto- ja luentosalikäytössä olevia monikäyttötiloja edustaen uudempaa rakennuskantaa. Niiden vieressä sijaitsee vanhempaa rakennuskantaa edustava kasarmi 22 puutyöverstas. Kasarmi 10 ja 12 ovat vanhoja 1-kerroksisia puutaloja, jotka ovat lähinnä hallintokäytössä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
760000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Siivousalue 4, Eteläinen kasarmi (Calonia, Arcanum)
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turku

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tiloihin hankitaan ylläpito- ja lisäsiivouspalveluita. Rakennukset sijaitsevat ns. alakampuksella. Calonia on vuonna 1958 rakennettu, juuri peruskorjattu, lähinnä oikeustieteellisen tiedekunnan käytössä oleva 2-3 kerroksinen rakennus. Tiloissa on mm. toimisto- ja luentosalitiloja. Arcanum on vuonna 1992 rakennettu Calonian vieressä sijaitseva 3-kerroksinen rakennus. Rakennuksessa tehdään muutostöitä ja tulee olemaan erityyppisten peruskorjausten alla 2019-2023, jolloin tilamuutokset ovat toistuvia. Arcanumin peruskorjauksen vaiheista on mukaan liitetty erillinen liite ja kuva antamaan kuvaa tiloissa tapahtuvista muutoksista. Muutokset vaikuttavat koko ajan siivouspinta-alan määrään.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
450000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Siivousalue 5, Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK)
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turku

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kilpailutuksella hankitaan ylläpito- ja lisäsiivouspalveluita. Turun kauppakorkeakoulu sijaitsee Rehtorinpellonkadulla alun perin 1950-luvulla rakennetussa kohteessa, jota on laajennettu myöhemmin. Kohteessa on etenkin toimisto- ja luentosalitiloja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
460000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Rehtorinpellonkatu 4, TuKKK:a vastapäätä sijaitsee CampusSportin liikuntatilat Iskeri, jonka siivous hankitaan optiona. Tiloissa sijaitsee liikuntasali, pesutilat ja pukuhuoneet. Tilan osalta varataan mahdollisuus tehdä erillinen siivoussopimus. Tilat eivät luontevasti sovellu valmiisiin siivoustasoihin. Tiloista aiheutuvia kustannuksia ei pyydetä eikä käytetä vertailussa. Option käyttö on yksinomaan Tilaajan harkinnassa. Tilan osalta arvioitu sitoumukseton vuosikustannus on 2400-3000 euroa (alv 0%).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouspyynnön kohdan soveltuvuusvaatimukset mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Sopimuskauden alkaminen riippuu kilpailutusmenettelyn kestosta ja lainvoimaisuuden ajankohdasta. Tavoitteena on saada sopimus alkamaan viimeistään 1.1.2020 lukien. Keskeiset osapuolten väliset sopimusvelvoitteet ja oikeudet on kuvattu liitteessä 4 Sopimusluonnos. Hankintapäätös ja sen tiedoksianto ei muodosta sopimusta, vaan voittajan kanssa tullaan tekemään erillinen sopimus.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
30.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.1.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:30.10.2019 13:01
Plats: Turku
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka