«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Vt5 Nuutilanmäki-Juva KU

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019209
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-444940

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:Brahenkatu 4
Postnummer:53100
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Kontaktperson:Harri Liikanen
Telefon:+358 295343007
E-post:harri.liikanen@vayla.fi
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Allmän adress: (URL)www.vayla.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Juvan Kunta
Nationellt registreringsnummer:0164551-3
Postadress:PL28
Postnummer:51901
Ort:Juva
Land:Finland
E-post:juva.kunta@juva.fi
Nuts-kod:Juva (K178)
Allmän adress: (URL)www.juva.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vt5 Nuutilanmäki-Juva KU
Referensnummer:
VÄYLÄ/755/02.01.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Vt5 Nuutilanmäki-Juva kokonaisurakka, jossa Nuutilanmäki-Juva osuus rakennetaan pääosin nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 kaistaisena.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 41433660 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggning av huvudvägar och andra vägar. (45233100-0)
Byggnation av bro. (45221110-6)
II.2.3) Plats för utförande
Juva (K178)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakka sisältää Vt 5 Nuutilanmäki-Juva Ku rakentamisen suunnitelma-asiakirjoissa määritellyssä laajuudessa sisältäen tarvittavat tiejärjestelyt, sillat, varusteet ja laitteet tarjouspyynnön ja sen liitteenä olleiden asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Ehdollisena kohteena tarjouspyynnössä esitetyt Vt5:n P1 ja P2 alueet on tilattu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-221252

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Vt 5 Nuutilanmäki-Juva KU

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kreate Oy
Nationellt registreringsnummer:0168716-6
Ort:Tuusula
Land:Finland
Nuts-kod:Tuusula (K858)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:41433660 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka