«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019208
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-444281

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 86
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
Telefon:+358 295038000
E-post:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Referensnummer:
POPELY/1155/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta on puitehankinta, joka koskee Pohjois-Pohjanmaalla työvoimakoulutuksena toteutettavia rakennusalan yrityslähtöisiä koulutuksia; Hintakori 1. Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat) Hintakori 2. Työkoneiden kuljettajat. Puitetoimittajiksi on valittu kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Hankintayksikkö on tehnyt jokaiselle valitulle toimittajalle puitesopimuksen, joka koskee molempien hintakorien mukaisia koulutuksia. Puitesopimukset eivät muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Puitesopimuksiin sisältyy optio-oikeus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optiohankinnasta (yksi uusi hankinta) kolmen vuoden kuluessa alkuperäisten puitesopimusten solmimisesta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 3575740.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta on puitehankinta. Toimittajat ovat tarjonneet hintakorien 1 ja 2 mukaisia koulutuksia. Hintavertailu on tehty hintakorien otp-hintojen keskiarvolla. Toimittajat on valittu molempiin osiin Hintakori 1 ja 2 (1 puitesopimus/toimittaja). Puitetoimittajiksi on määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista hankintakriteerien perusteiden mukaan valittu Suomen Ammattiakatemia Oy (noin 40 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä), Jokiedu Oy (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä) sekä OSAO Edu Oy (noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankinta on hankintalain (1397/2016)liitteen E mukainen palveluhankinta. Hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 110-270085

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
P13/2019, P14/2019 ja P15/2019
Benämning på upphandlingen:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Ammattiakatemia Oy
Nationellt registreringsnummer:2567541-8
Postadress:Äimäkuja 6 A
Postnummer:90400
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Jokiedu Oy
Nationellt registreringsnummer:2663909-9
Postadress:PL 72
Postnummer:85501
Ort:Nivala
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:OSAO Edu Oy
Nationellt registreringsnummer:2796943-6
Postadress:PL 213
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:3575740.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kohdassa V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:a) ja kohdassa 11.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:a) ilmoitettu kokonaisarvo on laskettu hintakorien 1 ja 2 opiskelijatyöpäivien keskihinnalla. Ilmoitettuun hankinnan kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; yksi uusi hankinta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka