«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy : Kostinpuisto

20.09.2019 09:19
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019202

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-016678
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kostinpuisto, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Mitra Imatran Rakennuttaja Oy
FO-nummer 0159268-5
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Mitra Imatran Rakennuttaja Oy
Kontaktpersoner Henry Tapiola
Gatuadress Virastokatu 2
Postnummer 55100 Imatra
Postanstalt Imatra
Land Finland
Telefon +358503120251
E-postadress henry.tapiola@mitra.fi
Fax +35852352844
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Kaupungin omistama osakeyhtiö

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kostinpuisto
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
521902
Kort beskrivning av upphandlingen

Hanke käsittää Imatralla Mansikkalassa sijaitsevan Kostipuistoon rakennettevan lähiliikunta-alueen.

Urakkaan kuuluu puistoon rakennettavat lähiliikuntapaikat, monitoimialue, metalliareenan ja keinu/tasaipainoalueen rakentaminen sekä alueen ympäristön ja valaistuksen rakentaminen suunnitelma-asiakirjojen esittämässä laajuudessa.

Parkkipaikan rakentaminen ei kuulu urakkaan, mutta parkkipaikalle tuleva polku kuuluu urakkaan.

Urakka-alue on jaettu kahteen urakkaosa-alueeseen:

U1 Urakkaan kuuluu monitoimialue + 2 m alueen ympäristöstä kaikkineen hulevesi, sähkös yms. rakenteineen. Urakkaan kuuluu myös Hv200M purkulinjan rakentaminen

U2 Urakkaan kuuluu kaikki muut suunnitelma-asiakirjoissa esiteyt polut, alueet valaistus yms.

Pukuhuone ja varasto eivät kuulu urakkaan vaan on tilaajan erillishankinta.

Tilaaja on hakemassa urakkaosa-alueeseen U2 rahoitusta AVI:lta lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. Haettavan avustuksen ja rahoituksen takia hanke on jaettu kahteen urakkaosa-alueseen ja urakkaosa-alueen U2 toteutuksen ajankohta ja laajuus määräytyy avustuksen ja rahoituksen suuruudesta.

Ensimmäiselle urakkaosa-alueelle U1 tilaaja on saanut jo AVI:lta avustuksen.

Huvudföremål
Huvudordlista Tilläggsordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7) Utvändig (IA04-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Imatra (K153)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.9.2019 - 24.7.2020

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Hankkeelle saadut tarjoukset ovat olleet liian korkeita ja ylittävät urakalle varatun määrärahan. Ylityksen takia hanke keskeytetään ja lajuus/suunnitelmat tarkastetaan uudestaan.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka