«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kiinteistö Oy Kummatti : Kiinteistöhoitotyöt ajalle 2020 - 2022

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019184
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-443519
Anbud 31.10.2019 klo 15.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/kummatti?id=249418&tpk=211d8de8-ad8d-486a-a5a7-0212347970ab

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kiinteistö Oy Kummatti
Nationellt registreringsnummer:0682381-7
Postadress:Ratsukatu 7 B
Postnummer:92150
Ort:RAAHE
Land:Finland
Kontaktperson:Päivi Ilmarinen
Telefon:+358 447107079
E-post:paivi.ilmarinen@kummatti.fi
Fax:+358 082118519
Nuts-kod:Raahe (K678)
Allmän adress: (URL)http://www.kummatti.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kummatti

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kummatti?id=249418&tpk=211d8de8-ad8d-486a-a5a7-0212347970ab
I.4) Typ av upphandlande myndighet
KOY
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistöhoitotyöt ajalle 2020 - 2022
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom. (70100000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee Kiinteistö Oy Kummatin omistamien kiinteistöjen ja isännöimien kiinteistöjen hoito- ja huoltopalveluja, tukipalveluja ja ulkoalueiden hoitopalveluja. Kiinteistöhoitotöiden hankinta muodostaa kolmesta eri osa-alueesta: I Kesäkauden hoitotyöt 2020 – 2022 II Päivystykset vuosille 2020 – 2022 • Kiinteistöhuoltopäivystyksiä • Talvikunnossapitotöiden, sis. lumi- ja hiekoitustyöt, viikonloppupäivystys pe 15.30 – su 20.00 III Talvikunnossapitotyöt kausille syksy 2020 - kevät 2023 Tarjoaja voi antaa tarjouksensa kaikista kolmesta osa-alueesta tai vain valitsemistaan osa-alueesta. Tarkempi kuvaus liite 1. Kiinteistöhoitotöiden hankinnan kuvaus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
KESÄKAUDEN HOITOPALVELUT 2020 - 2022
Del nr:
I
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom. (70100000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Raahe (K678)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kiinteistö Oy Kummatin omistamien ja hoitamien kiinteistöjen nurmikon leikkuut ja viimeistely, paikkauskylvöt, pensasaitojen ja pensaiden leikkaus- ja hoidot. Työ hoidetaan tarjoajan kalustolla kokonaisurakkana. Kesäkausi on 1.6 – 31.8. Tarkempi sisältö: liite 1. Kiinteistöhoitotyöt hankinnan kuvaus liite 2. Kiinteistöhoitotöiden palvelukuvaus liite 3. Kohdetiedot

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
PÄIVYSTYSPALVELUT VUOSILLE 2020-2022
Del nr:
II
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom. (70100000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Raahe (K678)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta sisältää Kiinteistö Oy Kummatin kaikkien kohteiden • Kiinteistöhuoltopäivystyksiä • Talvikunnossapitotöiden viikonloppupäivystykset, sis. lumi- ja hiekoitustyöt Tarkempi sisältö: liite 1. Kiinteistöhoitotyöt hankinnan kuvaus liite 2. Kiinteistöhoitotöiden palvelukuvaus liite 3. Kohdetiedot

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT SYKSY 2020 - KEVÄT 2023
Del nr:
III
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom. (70100000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Raahe (K678)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kiinteistö Oy Kummatin omistamien ja hoitamien kiinteistöjen lumi- ja hiekoitustyöt tarjoajan kalustolla. Tarkempi sisältö: liite 1. Kiinteistöhoitotyöt hankinnan kuvaus liite 2. Kiinteistöhoitotöiden palvelukuvaus liite 3. Kohdetiedot

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.11.2020 - 30.4.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.10.2019 15:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:1.11.2019 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka