«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Sipoon kunta : Turvapuhelin- ja turva-auttajapalveluiden hankinta

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019170
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-444271
Anbud 14.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=217722&tpk=11d76f22-f8f6-41d3-84f5-72faa5413281

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om upphandling
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sipoon kunta
Nationellt registreringsnummer:0203533-8
Postadress:Iso Kylätie 18
Postnummer:04130
Ort:Sipoo
Land:Finland
Kontaktperson:Johanna Heikel
Telefon:+358 923531
E-post:hankinnat@sipoo.fi
Nuts-kod:Sipoo (K753)
Allmän adress: (URL)http://www.sipoo.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/sipoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=217722&tpk=11d76f22-f8f6-41d3-84f5-72faa5413281
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Turvapuhelin- ja turva-auttajapalveluiden hankinta
Referensnummer:
SOTE 217722
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sipoon kunta kilpailuttaa turvapuhelin- ja turva-auttajapalvelut asiakkailleen liitteenä olevan palvelukuvauksen ja muiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Sipoo (K753)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta käsittää turvapuhelinten vuokrauksen, asennuksen, huollon sekä turvapuhelinhälytysten vastaanottamisen ja avun hälyttämisen. Tilaaja ei sitoudu hankkimaan tiettyä määrää turvapuhelinpalvelua. Tarjouspyynnössä (kohdassa hankinnan kohteen kriteerit) ilmoitetut määrät ovat arvioita tarpeesta. Hankinta käsittää myös turva-auttajapalvelut. Palvelua on annettava sekä suomen- että ruotsinkielellä. Tarkempi palvelunkuvaus erillisellä liitteellä.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tavoite on, että palvelu käynnistyy 1.1.2020. Hankintaan sisältyy optiona mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassaolevana. Kyseessä on kynnysarvot ylittävä hankinta sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluhankinta.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Katso kohta muut tiedot/hankintamenettelyä koskevat lisätiedot.

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
14.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska, finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka