«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Korjausilmoitus):
Mikkelin kaupunki : Rantakylän päiväkoti, rakennusurakka

18.09.2019 11:57
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019168

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om rättelse
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-018993
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Rantakylän päiväkoti, rakennusurakka

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Mikkelin kaupunki
FO-nummer 0165116-3
Kontaktpersoner Miia Havukainen
Gatuadress Maaherrankatu 9-11
Postnummer 50100
Postanstalt Mikkeli
Land Finland
Telefon +358447943250
E-postadress miia.havukainen@mikkeli.fi
Webbadress (URL) http://www.mikkeli.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=252486&tpk=bf188677-7d0b-4a74-8362-e715755d876e
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Rantakylän päiväkoti, rakennusurakka
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
252486
Kort beskrivning av upphandlingen

Tarjouspyynnön sähköinen osoite (URL) korjattu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mikkelin kaupungin tilapalvelut pyytää tarjoustanne Rantakylän päiväkodin rakennusteknisistä töistä tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Pääurakkaan alistetaan erikseen kilpailutetut sivu-urakat: LVI- ja sähköurakka, sekä rakennuttajan erillishankintana automaatiourakka. Kohdetiedot: Rantakylän päiväkoti Vanhamäentie 2A, 50600 Mikkeli Rakennuttajan yhteyshenkilö: Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen, puh. 044 794 3250 Tutustuminen rakennuspaikkan: Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen tekemistä joko hankintayksikön edustajan kanssa tai omatoimisesti. Myös omatoimisesti tutustuessaan urakoitsija menettää oikeuden myöhemmässä vaiheessa vedota tekijöihin, jotka olisivat olleet havaittavissa kohteeseen huolellisesti tutustumalla. Kohteeseen tutustuminen järjestetään 27.9.2019 klo 9.00 tai erikseen sovittuna ajankohtana. Näyttöön kokoonnutaan rakennuspaikalla. Kohdetta esittelee rakennuttaja Miia Havukainen. Tarjouspyyntöaineisto on ladattavissa projektipankista. Tarkemmat ohjeet tarjouspyynnön kohdassa Muut tiedot.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjoukset liitteineen on jätettävä suomen kielellä, ellei tarjouspyynnössä muuta mainita. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
6.11.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka