«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Turun kaupunki / Kaupunkiympäristötoimiala : Joukkoliikennelinjojen 201, 203, 206, 301, 302, 303, N2, N4, N5, R1, R2, V1, V2 ja V3 liikennöinti

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019166
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441093
Anbud 22.10.2019 klo 11.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=252809&tpk=457de49c-b5e4-4832-a514-ead16269265d

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki / Kaupunkiympäristötoimiala
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Lång
Telefon:+358 406350534
E-post:pekka.lang@turku.fi
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=252809&tpk=457de49c-b5e4-4832-a514-ead16269265d
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Joukkoliikennelinjojen 201, 203, 206, 301, 302, 303, N2, N4, N5, R1, R2, V1, V2 ja V3 liikennöinti
Referensnummer:
5585-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin Strateginen hankinta pyytää tarjouksia Seudullisen joukkoliikenteen toimeksiannosta joukkoliikennelinjojen 201, 203, 206, 301, 302, 303, N2, N4, N5, R1, R2, V1, V2 ja V3 liikennöinneistä. Osakokonaisuudet ovat: 1. Linjat 201, 203, 206, N2, N4, N5, R1 ja R2 3. Linjat 301, 302, 303, V1, V2 ja V3. Jokaiseen osakokonaisuuteen valitaan liikennöinnin palveluntuottajaksi yksi (1) tarjoaja/tarjousyhteenliittymä. Sopimuskaudet optioineen, reittikuvaukset ja autokiertokaaviot suoriteyhteenvetoineen kohteittain sekä muut palveluvaatimukset on mainittu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 17600000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osakokonaisuus 1: Joukkoliikennelinjojen 201, 203, 206, N2, N4, N5, R1 ja R2 liikennöinti
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Joukkoliikennelinjojen 201, 203, 206, N2, N4, N5, R1 ja R2 liikennöinti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
5000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.7.2020 - 30.6.2027
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin ajalle 1.7.2027 – 30.6.2030 (optio).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Osakokonaisuudessa 1 on kaksi (2) tilaajan optiota, joiden käyttämisestä päätetään ratkaistaessa tarjouskilpailua. Optio 1 käsittää Raision sisäisten linjojen R1 ja R2 viikonlopun liikennöinnin. Optio 2 käsittää Naantalin sisäisten linjojen N2, N4 ja N5 viikonlopun liikennöinnin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Osakokonaisuus 3: Joukkoliikennelinjojen 301, 302, 303, V1, V2 ja V3 liikennöinti
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Joukkoliikennelinjojen 301, 302, 303, V1, V2 ja V3 liikennöinti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
9800000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.7.2020 - 30.6.2027
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin ajalle 1.7.2027 – 30.6.2030 (optio).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
22.10.2019 11:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:22.10.2019 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka