«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Lappeenrannan kaupunki : Lappeenrannan museoiden kokoelmanhallintajärjestelmä

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019160
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441077
Anbud 23.10.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=247999&tpk=1cd545d6-555e-4c2e-a7b1-c6f7924df917

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappeenrannan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0162193-3
Postadress:PL 239
Postnummer:53101
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Kontaktperson:Jaana Pousi-Hietala
Telefon:+358 408359989
E-post:jaana.pousi-hietala@lappeenranta.fi
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Allmän adress: (URL)http://www.lappeenranta.fi
Upphandlarprofil: (URL)https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=247999&tpk=1cd545d6-555e-4c2e-a7b1-c6f7924df917
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lappeenrannan museoiden kokoelmanhallintajärjestelmä
Referensnummer:
LPR/1216/02.08.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Lappeenrannan museoiden yhteinen kokoelmanhallintajärjestelmä ja sen käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutettava aineistojen migraatio, joista Lappeenrannan museot (tarjouspyyntöasiakirjoissa Tilaaja/hankintayksikkö) pyytää tarjouksia. Tarjouksia pyydetään kokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on esittänyt asiakirjoissa alustavat arviot mm. käyttäjämääristä, mutta hankintayksikkö ei hankinnassa sitoudu määräostovelvoitteisiin. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2024. Lisäksi hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden halutessaan jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana alkuperäisen sopimuskauden jälkeen. Optiomahdollisuuden käytöstä hankintayksikkö päättää varsinaisen sopimuskauden lopulla. Tarjouksia pyydetään optiona myös Imatran museoiden kokoelmanhallintajärjestelmästä ja sen käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutettavasta aineistojen migraatiosta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Lappeenrannan seutu (S091) , Imatran seutu (S093)
Imatran seutu
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Lappeenrannan museoiden yhteinen kokoelmanhallintajärjestelmä ja sen käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutettava aineistojen migraatio, joista Lappeenrannan museot (tarjouspyyntöasiakirjoissa Tilaaja/hankintayksikkö) pyytää tarjouksia. Tarjouksia pyydetään kokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on esittänyt asiakirjoissa alustavat arviot mm. käyttäjämääristä, mutta hankintayksikkö ei hankinnassa sitoudu määräostovelvoitteisiin. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2024. Lisäksi hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden halutessaan jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana alkuperäisen sopimuskauden jälkeen. Optiomahdollisuuden käytöstä hankintayksikkö päättää varsinaisen sopimuskauden lopulla. Tarjouksia pyydetään optiona myös Imatran museoiden kokoelmanhallintajärjestelmästä ja sen käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutettavasta aineistojen migraatiosta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2024
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden halutessaan jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana alkuperäisen sopimuskauden jälkeen. Optiomahdollisuuden käytöstä hankintayksikkö päättää varsinaisen sopimuskauden lopulla.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.10.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.10.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka