«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Tietopyyntö):
Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut : Kutsu markkinavuoropuheluun: korjausrakentamisen puitesopimukset

18.09.2019 10:50
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019159

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
En begäran om information

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut
FO-nummer 0162193-3
Kontaktpersoner Sari Talonpoika
Gatuadress PL 11
Postnummer 53101
Postanstalt Lappeenranta
Land Finland
Telefon +35856161
E-postadress sari.talonpoika@lappeenranta.fi
Webbadress (URL) http://www.lappeenranta.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu/MarkkinavuoropuheluKorjausrakentamisenPuitesopimukset/
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kutsu markkinavuoropuheluun: korjausrakentamisen puitesopimukset
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
B9/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Tämä ei ole hankintailmoitus, eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinavuoropuheluun mahdollisille tarjoajille koskien korjausrakentamisen puitesopimusten kilpailuttamista vuosille 2020 - 2024 (+ optiot). Hankintaan osallistuvat tilaajina Lappeenrannan kaupunkikonserni, Saimaan Tukipalvelut Oy sekä Eksote. Kullekin sopimusalueelle valitaan useampi sopimustoimittaja. Sopimusalat ovat: • Rakennustekniset työt • Ilmanvaihtotyöt (purku ja asennus) • Ilmanvaihtojärjestelmien ja -laitteiden puhdistus- ja mittaustyöt • Putki- ja vesijohtotyöt • Rakennusten sähkötyöt • Rakennusten peltityöt • Rakennusmaalaustyöt • Lattiapäällystetyöt • Ulkoleikkivälineiden ja kalusteiden tarkastus- korjaus- ja asennustyöt • Asbestinpurkutyöt • Kiinteistöautomaatiotyöt Tarkemmat palvelutarpeet käydään läpi markkinavuoropuhelussa. Tällä ilmoituksella pyydetään kiinnostuneita yrittäjiä ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelussa on tarkoituksena käydä läpi mainitut hankinnat ajankohtineen sekä kuulla niistä toimittajien mielipiteitä ja kehitysehdotuksia.

Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Lappeenrannan seutu (S091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiselle, eikä ennakoiva vuoropuhelu sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan tulevassa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.10.2019 16.00
Ytterligare upplysningar

Tilaaja järjestää korjausrakentamisesta kiinnostuneille yrityksille tarkoitetun markkinavuoropuhelun 29.10.2019 klo 13.00-16.00 Lappeenrannan kaupungintalolla 1.kerroksessa kokoushuoneessa Venla. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on antaa tietoa tulevasta hankinnasta ja kuulla kiinnostuneiden yritysten toiveita tarjouspyynnön sisällöstä ja muista mahdollista asioista. Tilaisuudessa esiin tulleita tietoja käytetään hankintojen suunnitteluun. Markkinavuoropuheluun osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 25.10.2019 klo 16:00 mennessä. Ilmoittautumisosoite on: https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu/MarkkinavuoropuheluKorjausrakentamisenPuitesopimukset/ (jos linkki ei aukea niin kopioi teksti osoiteriville). Kiinnostuneet voivat halutessaan etukäteen esittää kysymyksiä, joita toivovat tilaisuudessa käsiteltävän. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen hankintapalvelut@lappeenranta.fi tai tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta (vaatii kirjautumisen). Markkinavuoropuhelutilaisuuden yhteydessä on mahdollista osallistua hankinta-asiamiehen pitämään lyhyeen koululukseen tarjouksen tekemisestä sähköiseen kilpailutusjärjestelmään sekä osallistumisesta julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka