«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria : Uusi harvesteri opetuskäyttöön

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019158
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440331
Anbud 21.10.2019 klo 14.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/riveria?id=253575&tpk=b5893381-975d-4298-a65e-16ced7a23f9f

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Nationellt registreringsnummer:0212371-7
Postadress:PL 70 (Tulliportinkatu 3)
Postnummer:80101
Ort:Joensuu
Land:Finland
Kontaktperson:Tuomas Vepsä
Telefon:+358 505751151
E-post:hankinta@riveria.fi
Nuts-kod:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Allmän adress: (URL)http://www.riveria.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/riveria

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/riveria?id=253575&tpk=b5893381-975d-4298-a65e-16ced7a23f9f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Uusi harvesteri opetuskäyttöön
Referensnummer:
290/02.08.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk. (16600000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Harvennushakkuisiin soveltuva 11 metrin puomilla oleva nykyaikainen tekniikaltaan ja tietojärjestelmiltään oleva hakkuukone ja opetusmateriaalia koneen käyttöön ja huoltoon yhteensä 10 oppitunnin verran. Opetuskäyttöön tarkoitetulla harvesterilla tulee olla hankittavissa koneen mittalaitetta ja konetta jäljittelevä virtuaalisimulaattori-opiskeluympäristö.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 350000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Valtimo (K911)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Harvennushakkuisiin soveltuva 11 metrin puomilla oleva nykyaikainen tekniikaltaan ja tietojärjestelmiltään oleva hakkuukone ja opetusmateriaalia koneen käyttöön ja huoltoon yhteensä 10 oppitunnin verran. Opetuskäyttöön tarkoitetulla harvesterilla tulee olla hankittavissa koneen mittalaitetta ja konetta jäljittelevä virtuaalisimulaattori-opiskeluympäristö.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.11.2019 - 31.12.2019
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 14:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.12.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 14:15
Plats: Tarjoukset avataan tarjousten jättämisen määräajan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka