«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Väylävirasto : Radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut

19.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019150
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 182-444503

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Kristian Granlund
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://vayla.fi/
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut
Referensnummer:
LIVI/3044/02.01.12/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning. (50220000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 087-196302

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramboll CM Oy
Nationellt registreringsnummer:0692498-4
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Katso laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016).

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka