«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om upphandling):
Porvoon kaupunki : Henkilökohtainen apu ostopalveluna

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019126
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441695
Anbudsansökningar 23.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=243875&tpk=9a0c206b-cf43-4c63-81bd-9bdced5a0f0f

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om upphandling
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Porvoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1061512-1
Postadress:Raatihuoneenkatu 9
Postnummer:06100
Ort:Porvoo
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Juvonen
Telefon:+358 407522998
E-post:tarja.juvonen@porvoo.fi
Nuts-kod:Porvoo (K638)
Allmän adress: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=243875&tpk=9a0c206b-cf43-4c63-81bd-9bdced5a0f0f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunta
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilökohtainen apu ostopalveluna
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on henkilökohtainen apu tilaajan asiakkaille, kun palvelu järjestetään ostopalveluna.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Porvoo (K638)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Katso liite 1 Palvelukuvaus.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2020 - 28.2.2022
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan rajoitetun menettelyn kaltaisena menettelynä, joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista kaksivaiheista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen (osallistumispyyntö), johon kaikki halukkaat osallistumispyynnössä mainitut soveltuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ehdokas lähettää osallistumispyynnön liitteen 3 mukaisen asiakastyytyväisyyskyselyn liitteellä 2A Referenssilomake nimeämilleen kolmelle (3) referenssiasiakkaalle ja lataa referenssiasiakkaiden palauttamat asiakastyytyväisyyskyselyt osallistumishakemuksensa liitteeksi. Referenssitoimituksen sisällön tulee täyttää liitteen 2A mukaiset vaatimukset. Ehdokkaan aiempien palvelutoimitusten asiakastyytyväisyyden perusteella enintään kolme (3) eniten pisteitä saanutta toimittajaa valitaan toiselle kierrokselle. Asiakaskyselyvastausten pisteytys on kuvattu liitteellä 3. Eniten raakapisteitä saanut saa vertailuun täydet 20 pistettä ja muiden osallistumishakemusten pisteet suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 20. Eniten pisteitä saaneet kolme ehdokasta valitaan toiselle kierrokselle.Tilanteessa, jossa sijoilla 3. ja 4. olevat toimittajat ovat tasapisteissä, tilaaja varaa oikeuden ratkaista arvalla jatkoon pääsevän toimittajan. Tilaaja lähettää jatkoon valituille tarjouspyynnön. Tarjouskilpailun voittaja ja varatoimittaja valitaan toiselle kierrokselle valittujen joukosta tarjouspyynnössä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti. Menettelyn vaiheet ovat - Osallistumishakemuste jättäminen - Soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkistaminen - Kolmen ehdokkaan valinta toiselle kierrokselle osallistumispyynnön mukaisia valintaperusteita noudattaen - Tarjouspyynnön lähettäminen valituille tarjoajille - Tarjousten vastaanottaminen - Tarjousten ja tarjoajien arviointi asetettujen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita noudattaen - Voittajan valinta ja hankintapäätös Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Osallistumis- tai tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019
«« Tillbaka