«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : Illumina Nextseq 500 -sekvensointilaitteiston NIPT-tutkimuksen tarvikkeet (9651) / Suorahankinta

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019122
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440770

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Nationellt registreringsnummer:0828255-9
Postadress:PL 52
Postnummer:20521
Ort:Turku
Land:Finland
Telefon:+358 23130000
E-post:materiaalitoimi@tyks.fi
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Allmän adress: (URL)http://vsshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Illumina Nextseq 500 -sekvensointilaitteiston NIPT-tutkimuksen tarvikkeet (9651) / Suorahankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Illumina Nextseq 500 -sekvensointilaitteiston NIPT-tutkimuksen tarvikkeiden hankinta hankintakaudella 5.10.2021 asti.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 420600 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Illumina Nextseq 500 -sekvensointilaitteiston NIPT-tutkimuksen tarvikkeiden hankinta hankintakaudella 5.10.2021 asti.

Tarvikkeet ovat sidottuja sairaalan omistamiin Illuminan sekvensointilaitteistoon (Nextseq 500) ja Veriseq v2 NIPT-analyysiserveriin. Kyseinen serveri on tehty ainoastaan NIPT-analytiikkaa varten (CE-IVD).

Non Invasive Prenatal Testing (NIPT) on äidin perifeerisestä verinäytteestä tehtävä sikiön kromosomimuutosten testaus (trisomiat 13, 18, 21 sekä sukupuolikromosomit X ja Y).

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Illumina Nextseq 500-sekvensointilaitteiston NIPT-tutkimuksen tarvikkeet (9651)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
17.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Illumina Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:2837735-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:420600 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.9.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Teknisestä syystä vain tietty tarjoaja pystyy toimittamaan kyseiset laitekohtaiset tarvikkeet.

«« Tillbaka