«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi : Autonomisten alusten "Aboa Mare etäoperointikeskuksen järjestelmä ja laitteisto"

20.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019115
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 183-445185
Anbudsansökningar 31.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=527

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Nationellt registreringsnummer:2059910-2
Postadress:Juhana Herttuan puistokatu 21
Postnummer:20100
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Johanna Salokannel
Telefon:+358 503407657
E-post:johanna.salokannel@novia.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)www.novia.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=405https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=527

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=527
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Autonomisten alusten "Aboa Mare etäoperointikeskuksen järjestelmä ja laitteisto"
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transportutrustning och transporthjälpmedel. (34000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Yrkeshögskolan Novia (jäljempänä "tilaaja" tai "hankintayksikkö" ) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen sekä alustavan lyhyen kuvauksen etäoperointikeskuksen mahdollisesta ratkaisusta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumispyynnön mukaisesti.

Hankinnan kohteena on autonomisten alusten etäoperointikeskuksen järjestelmä ja laitteisto (jäljempänä myös ”AMOC” – Aboa Mare Remote Operation Center), johon kuuluvat operaation hallintaa koskeva työpiste sekä kaksi aluksen etäoperointi- ja hallintatyöpistettä. 

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumishakemusohjeen liitteessä 5 (alustava hankekuvaus), kuten myös hankinnan alustava aikataulu sekä hinta-laatusuhteen perusteet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Yrkeshögskolan Novia koordinoi MasterSIM -tutkimus- ja kehityshanketta, jonka tavoitteena on vastata merenkulun digitalisaation ja alusten lisääntyvän autonomisuuden nostamiin tutkimus- ja koulutushaasteisiin. Yksi hankkeen päätavoitteista on kehittää etäoperointikeskus AMOC, joka tulee toimimaan autonomisten alusten etäoperoinnin tutkimus- ja opetusympäristönä. AMOC:in tavoitteena on mallintaa mahdollisimman realistisesti etäoperointikeskuksen toimintaa ja toimintaympäristöä niin joka päiväisessä toiminnassa kuin hätätilanteissa. 

AMOC tullaan kytkemään ensin Aboa Maren simulaatio- ja koulutusympäristöön, mutta tavoitteena on myös yhdistää siihen reaalimaailman signaaliliikennettä (esim. AIS-dataa) sekä kytkeytyä todellisiin aluksiin tutkimus- ja testaustarkoituksissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2020 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
eller planerat lägsta antal:3
och högsta antal:5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin neuvotteluihin valittavia tarjoajia, hankintayksikkö vertailee osallistumishakemuksia ja valitsee ehdokkaista 3-5 tarjoajaa seuraavin perustein:

Referenssilomakkeen kohdassa 2 vähimmäisvaatimuksena ilmoitettu ehdokkaan kokemus alusten, ajoneuvojen tai raideliikenteen etävalvontaan tai- operointiin liittyvästä todellisessa tai simuloidussa ympäristössä tehdystä testistä

• Mikäli referessilomakkeen kohdassa 2 ilmoitettu referenssi on koskenut alusten etävalvontaa tai -operointia, ehdokas saa arvioinnissa yhden (1) pisteen.

Neuvotteluihin valitaan tämän kohdan perusteella 3-5 eniten pisteitä saanutta ehdokasta.

Mikäli tasapisteissä on em. kohdan perusteella yli 3-5 ehdokasta, valitaan tasapisteissä olevista ehdokkaista 3-5 ehdokasta seuraavin perustein:

Referenssilomakkeen kohdassa 1 vähimmäisvaatimuksena ilmoitettu ehdokkaan kokemus järjestelmätoimituksesta laivoihin tai laivaliikenteen valvontaan tai seurantaan

• Mikäli referenssilomakkeen kohdassa 1 ilmoitettu referenssi on koskenut järjestelmätoimitusta laivan keskeisiin operatiivisiin järjestelmiin, kuten laivan navigointi-, koneistonhallinta- tai valvontajärjestelmät, saa ehdokas arvioinnissa yhden (1) pisteen.

Neuvotteluihin valitaan tämän kohdan perusteella 3-5 eniten pisteitä saanutta ehdokasta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ks. ESPD -lomake

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.9.2019
«« Tillbaka