«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-019112
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-441693

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 86
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
Telefon:+358 295038000
E-post:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Referensnummer:
POPELY/1154/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Puitehankinta koskee Pohjois-Pohjanmaalla työvoimakoulutuksena toteutettavia kone- ja tuotantotekniikan alan yrityslähtöisiä koulutuksia. Puitetoimittajiksi on valittu OSAO Edu Oy (noin 55 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä) sekä Jokiedu Oy (noin 45 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä). Puitesopimukset eivät sisällä määräostovelvoitetta. Puitteilta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1654500.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta on puitehankinta. Puitetoimittajiksi on valittu OSAO Edu Oy ja Jokiedu Oy. Kummallekin puitetoimittajaksi valitulle on laadittu oma puitesopimus. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä puitesopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Puitteelta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankinta on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen palveluhankinta. Hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 110-270080

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
P11/2019 ja P12/2019
Benämning på upphandlingen:
Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Jokiedu Oy
Nationellt registreringsnummer:2663909-9
Postadress:PL 72
Postnummer:85501
Ort:Nivala
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:OSAO Edu Oy
Nationellt registreringsnummer:2796943-6
Postadress:Kotkantie 2 C
Postnummer:90250
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1654500.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1654500.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optiohankinnasta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisten puitesopimusten solmimisesta. Kohdassa V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:a) sekä kohdassa 11.1.7.) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:a) ilmoitettuun kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; yksi uusi hankinta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.9.2019
«« Tillbaka